ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ЯНУАРИ 2019 г

 

                  ПШЕНИЦА      

             01.07. – 31.01.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 110 000

2. Производство

 5 401 376

3. Внос и вътреобщн. доставки

 34 345

Общо предлагане

 5 545 721

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 972 230

1.1 За човешка консумация

 449 900

1.2. За фураж

 265 100

1.3. За семена

 230 000

1.4. Индустриална употреба

 27 230

2. Износ и вътреобщн. доставки

 2 069 532

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 935 092

2.2. Износ за трети страни

 134 440

Общо потребление

 3 041 762

III. Запаси, тона

 2 503 959

                  ЕЧЕМИК

             01.07. – 31.01.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 1 600

2. Производство

 509 651

3. Внос и вътреобщн. доставки

 685

Общо предлагане

 511 936

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 198 300

1.1. За производство на пиво

 54 600

1.2. За фураж

 119 200

1.3. За семена

 24 500

2. Износ и вътреобщн. доставки

 172 668       

2.1. Вътреобщностни доставки

 71 500

2.2. Износ трети страни

 101 168

Общо потребление

 370 968

III. Запаси, тона  140 968
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 31.01.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 15 000

2. Производство

 456 184

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 860

Общо предлагане

 481 044

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  53 700

1.1. За масло и биодизел

 53 700

2. Износ и вътреобщн. доставки

 404 115

2.1. Вътреобщностни доставки

 403 650

2.2. Износ трети страни

 465

Общо потребление

 457 815

III. Запаси, тона

 23 229

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 31.01.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 090 311

3. Внос и вътреобщн. доставки

 11 174

Общо предлагане

 3 476 485

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  468 800

1.1. За храна и инд. употреба

 216 500

1.2. За фураж

 252 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 640 460

2.1. Вътреобщностни доставки

 468 401

2.2. Износ трети страни

 172 059

Общо потребление

 1 109 260

III. Запаси, тона

 2 367 225

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 31.01.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 887 423

3. Внос и вътреобщн. доставки

 119 292

Общо предлагане

 2 386 715

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  571 860

1.1. За слънчогледово масло

 731 060

1.2. За белен слънчоглед

 308 660

2. Износ и вътреобщн. доставки

 162 786

2.1. Вътреобщностни доставки

 153 930

2.2. Износ трети страни

 8 856    

Общо потребление

 893 846

III. Запаси, тона

 1 492 869