ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г

 

                  ПШЕНИЦА      

             01.07. – 31.12.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 110 000

2. Производство

 5 401 376

3. Внос и вътреобщн. доставки

 19 751

Общо предлагане

 5 531 127

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 879 180

1.1 За човешка консумация

 396 600

1.2. За фураж

 228 500

1.3. За семена

 230 000

1.4. Индустриална употреба

 24 080

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 941 862

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 862 322

2.2. Износ за трети страни

 79540

Общо потребление

 2 821 042

III. Запаси, тона

 2 710 085

                  ЕЧЕМИК

             01.07. – 31.12.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 1 600

2. Производство

 509 651

3. Внос и вътреобщн. доставки

 606

Общо предлагане

 511 857

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 175 700

1.1. За производство на пиво

 48 100

1.2. За фураж

 103 100

1.3. За семена

 24 500

2. Износ и вътреобщн. доставки

 172 668       

2.1. Вътреобщностни доставки

 71 500

2.2. Износ трети страни

 101 168

Общо потребление

 348 368

III. Запаси, тона  163 489
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 31.12.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 15 000

2. Производство

 456 184

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 462

Общо предлагане

 480 646

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  46 100

1.1. За масло и биодизел

 46 100

2. Износ и вътреобщн. доставки

 404 115

2.1. Вътреобщностни доставки

 403 650

2.2. Износ трети страни

 465

Общо потребление

 450 215

III. Запаси, тона

 30 431

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 31.12.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 090 311

3. Внос и вътреобщн. доставки

 11 174

Общо предлагане

 3 476 485

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  384 700

1.1. За храна и инд. употреба

 180 500

1.2. За фураж

 204 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

 586 060

2.1. Вътреобщностни доставки

 463 901

2.2. Износ трети страни

 122 159

Общо потребление

 970 760

III. Запаси, тона

 2 505 725

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 31.12.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 887 423

3. Внос и вътреобщн. доставки

 119 292

Общо предлагане

 2 386 715

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  571 860

1.1. За слънчогледово масло

 344 300

1.2. За белен слънчоглед

 227 560

2. Износ и вътреобщн. доставки

 157 716

2.1. Вътреобщностни доставки

 152 100

2.2. Износ трети страни

 5 616     

Общо потребление

 729 576

III. Запаси, тона

 1 657 139