USDA повиши прогнозата си за световната пшенична реколта и крайни запаси през 2018/19

В своя ноемврийски отчет експерти от USDA са повишили прогнозата си за пшеничната реколта в света през 2018/19 с почти 3 млн. тона от 730.9 млн. тона до 733.5 млн. тона.

Основен ръст има за Китай до 132.5 млн. тона (128). Реколтата в Австралия ще бъде 17.5 млн. тона (18.5), в Мароко 7.3 млн. тона (8.2), в Пакистан 25.5 млн. тона (26.3) и Украйна 25 млн. тона (25.5).

Крайните запаси от пшеница в света са повишени до 266.7 млн. тона при 260.1 млн. тона в октомврийската прогноза. Преходните запаси в Китай ще бъдат 143.5 млн. тона (136.1), в ЕС 10.2 млн. тона (10), Алжир 4.8 млн. тона (4.1) и САЩ 25.8 млн. тона (26).

Световния износ на пшеница през 2018/19 ще бъде 179.2 млн. тона (180.8 млн. тона в предходната прогноза), в т.ч. Австралия 11.5 млн. тона (13).