ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ОКТОМВРИ 2018 г

 

                  ПШЕНИЦА      

             01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 110 000

2. Производство

 5 401 376

3. Внос и вътреобщн. доставки

 16 856

Общо предлагане

 5 528 232

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 666 750

1.1 За човешка консумация

 281 700

1.2. За фураж

 153 200

1.3. За семена

 220 000

1.4. Индустриална употреба

 11 850

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 761 054

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 708 722

2.2. Износ за трети страни

 52 332

Общо потребление

 2 427 804

III. Запаси, тона

 3 100 428

                    ЕЧЕМИК

             01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 1 600

2. Производство

 509 651

3. Внос и вътреобщн. доставки

 355

Общо предлагане

 511 606

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 114 100

1.1. За производство на пиво

 23 900

1.2. За фураж

 68 200

1.3. За семена

 22 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 145 670       

2.1. Вътреобщностни доставки

 69 250

2.2. Износ трети страни

 76 420

Общо потребление

 259 770

III. Запаси, тона  251 836
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 15 000

2. Производство

 456 184

3. Внос и вътреобщн. доставки

 8 230

Общо предлагане

 479 414

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  29 400

1.1. За масло и биодизел

 29 400

2. Износ и вътреобщн. доставки

 401 365

2.1. Вътреобщностни доставки

 400 900

2.2. Износ трети страни

 465

Общо потребление

 430 765

III. Запаси, тона

 48 649

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 000 293

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 094

Общо предлагане

 3 376 387

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  209 500

1.1. За храна и инд. употреба

 98 700

1.2. За фураж

 110 800

2. Износ и вътреобщн. доставки

 395 551

2.1. Вътреобщностни доставки

 330 3017

2.2. Износ трети страни

 65 200

Общо потребление

 605 051

III. Запаси, тона

 2 771 336

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 886 608

3. Внос и вътреобщн. доставки

 78 340

Общо предлагане

 2 344 948

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  245 100

1.1. За слънчогледово масло

 183 400

1.2. За белен слънчоглед

 61 700

2. Износ и вътреобщн. доставки

 48 320

2.1. Вътреобщностни доставки

 46 500

2.2. Износ трети страни

 1 820       

Общо потребление

 293 420

III. Запаси, тона

 2 051 528