ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ОКТОМВРИ 2018 г

 

                  ПШЕНИЦА      

             01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 110 000

2. Производство

 5 401 376

3. Внос и вътреобщн. доставки

 16 856

Общо предлагане

 5 528 232

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 649 550

1.1 За човешка консумация

 276 700

1.2. За фураж

 151 200

1.3. За семена

 210 000

1.4. Индустриална употреба

 11 650

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 761 054

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 708 722

2.2. Износ за трети страни

 52 332

Общо потребление

 2 410 604

III. Запаси, тона

 3 117 628

                    ЕЧЕМИК

             01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 1 600

2. Производство

 509 651

3. Внос и вътреобщн. доставки

 355

Общо предлагане

 511 606

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 111 500

1.1. За производство на пиво

 23 500

1.2. За фураж

 67 000

1.3. За семена

 21 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 145 670       

2.1. Вътреобщностни доставки

 69 250

2.2. Износ трети страни

 76 420

Общо потребление

 257 170

III. Запаси, тона  254 436
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 15 000

2. Производство

 456 184

3. Внос и вътреобщн. доставки

 8 230

Общо предлагане

 479 414

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  29 400

1.1. За масло и биодизел

 28 900

2. Износ и вътреобщн. доставки

 401 365

2.1. Вътреобщностни доставки

 400 900

2.2. Износ трети страни

 465

Общо потребление

 430 265

III. Запаси, тона

 49 149

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 000 293

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 094

Общо предлагане

 3 376 387

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  202 500

1.1. За храна и инд. употреба

 96 100

1.2. За фураж

 106 400

2. Износ и вътреобщн. доставки

 395 551

2.1. Вътреобщностни доставки

 330 301

2.2. Износ трети страни

 62 250

Общо потребление

 598 051

III. Запаси, тона

 2 778 336

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 31.10.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 886 608

3. Внос и вътреобщн. доставки

 78 340

Общо предлагане

 2 344 948

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  236 250

1.1. За слънчогледово масло

 176 300

1.2. За белен слънчоглед

 59 950

2. Износ и вътреобщн. доставки

 48 320

2.1. Вътреобщностни доставки

 46 500

2.2. Износ трети страни

 1 820       

Общо потребление

 284 570

III. Запаси, тона

 2 060 378