USDA повиши прогнозата си за световния износ на царевица

В своя последен доклад USDA повиши прогнозата си за световния износ на царевица до 158.6 млн. тона при 157.7 млн. тона в септемврийската прогноза и 150.9 млн. тона през 2017/18.

Ръст има за САЩ 62.5 млн. тона (61.1 и 62.5), Канада 1.6 млн. тона (1.4 и 1.9), Сърбия 2.7 млн. тона (2.5 и 0.8). Спад ще отбележи Русия до 3.0 млн. тона (4.0 и 5.5).

Световните крайни запаси от царевица през 2018/19 нарастват с 2.3 млн. тона до 159.3 млн. тона, което е с 38.8 млн. тона под запасите в края на 2017/18. Запасите в САЩ ще бъдат 46.0 млн. тона (45.0 и 54.3), Египет 2.0 млн. тона (1.7 и 2.3), ЕС 6.0 млн. тона (5.8 и 9.5) и Мексико 2.9 млн. тона (2.3 и 5.4).

Реколтата от царевица в света е увеличена с 500 хил. тона до 1,068 млн. тона докато през 2017/18 реколтата е била 1,034 млн. тона. Реколтата от царевица в САЩ ще бъде 375.3 млн. тона (376.6 и 370.9), Русия 11.0 млн. тона (12.0 и 13.2), Филипините 8.2 млн. тона (8.3 и 7.9), Канада 14.5 млн. тона (14.3 и 14.1), ЕС 61.0 млн. тона (60.8 и 62.2), Сърбия 7.0 млн. тона (6.8 и 4.0).