ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018 г

 

                 ПШЕНИЦА      

             01.07. – 30.09.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 110 000

2. Производство

 5 401 376

3. Внос и вътреобщн. доставки

 13 816

Общо предлагане

 5 525 192

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 334 700

1.1 За човешка консумация

 211 200

1.2. За фураж

 114 500

1.3. За семена

 

1.4. Индустриална употреба

 9 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 221 022

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 173 522

2.2. Износ за трети страни

 47 500

Общо потребление

 1 555 722

III. Запаси, тона

 3 969 470

                    ЕЧЕМИК

             01.07. – 30.09.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 1 600

2. Производство

 509 470

3. Внос и вътреобщн. доставки

 122

Общо предлагане

 511 192

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 67 300

1.1. За производство на пиво

 18 100

1.2. За фураж

 49 200

1.3. За семена

 

2. Износ и вътреобщн. доставки

 138 782       

2.1. Вътреобщностни доставки

 63 200

2.2. Износ трети страни

 75 582

Общо потребление

 206 082

III. Запаси, тона  305 110
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 30.09.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 15 000

2. Производство

 456 184

3. Внос и вътреобщн. доставки

 7 840

Общо предлагане

 479 024

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  23 100

1.1. За масло и биодизел

 23 100

2. Износ и вътреобщн. доставки

 286 224

2.1. Вътреобщностни доставки

 285 800

2.2. Износ трети страни

 424

Общо потребление

 309 324

III. Запаси, тона

 169 700

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 30.09.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 1 639 960

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 094

Общо предлагане

 2 016 054

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  104 200

1.1. За храна и инд. употреба

 50 400

1.2. За фураж

 53 800

2. Износ и вътреобщн. доставки

 65 181

2.1. Вътреобщностни доставки

 14 847

2.2. Износ трети страни

 50 334

Общо потребление

 169 381

III. Запаси, тона

 1 846 673

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 30.09.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 705 194

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 860

Общо предлагане

 2 087 054

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  118 400

1.1. За слънчогледово масло

 89 100

1.2. За белен слънчоглед

 29 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 4 258

2.1. Вътреобщностни доставки

 3 900

2.2. Износ трети страни

 358        

Общо потребление

 122 658

III. Запаси, тона

 1 964 396