USDA съществено понижи прогнозата си за световното търсене и предлагане на пшеница през 2018/19

В юлския си отчет, експерти на USDA понижиха прогнозата си за световната пшенична реколта през 2018/19 до 736.2 млн. тона, което е с 8.4 млн. тона по-малко от юнската оценка – 744.6 млн. тона и при 757.9 млн. тона през 2017/18.

Реколтата от пшеница в Австралия ще бъде 22 млн. тона (24 и 21.3), в Китай 128 млн. тона (129 и 129.7), в ЕС 145 млн. тона (149.4 и 151.5), в Русия 67 млн. тона (68.5 и 84.9), в Украйна 25.5 млн. тона (26.5 и 26.9), в САЩ 51.2 млн. тона (49.7 и 47.3).

Крайните запаси от пшеница през 2018/19 ще бъдат 260.8 млн. тона (266.1 и 273.5), в т.ч. Китай 136.1 млн. тона (138.6 и 126.8), Русия 4.8 млн. тона (5.2 и 10), САЩ 26.8 млн. тона (25.7 и 29.9) и Турция 5.01 млн. тона (4.9 и 4.5).

Световният износ на пшеница през новия сезон ще бъде 185.7 млн. тона (186.7 и 182.8), в т.ч. Австралия 16.5 млн. тона (17 и 16), ЕС 27.5 млн. тона (29 и 23.3), Русия 34 млн. тона (35 и 41), Украйна 16.5 млн. тона (17 и 17.5), САЩ 27 млн. тона (26 и 23.2), Казахстан 8.5 млн. тона (8 и 8.5).

Потреблението на пшеница в света през новия сезон ще бъде 748.88 млн. тона (750.9 и 741.75).