ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 АПРИЛ 2018 г

             ПШЕНИЦА      

             01.07. – 30.04.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

179 000

2. Производство

6 134 496

3. Внос и вътреобщн. доставки

60 145

Общо предлагане

 6 373 641

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 1 481 100

1.1 За човешка консумация

 830 000

1.2. За фураж

 422 000

1.3. За семена

 200 000

1.4. Индустриална употреба

 29 100

2. Износ и вътреобщн. доставки

 4 157 455

2.1. Вътреобщностни доставки

 3 517 014

2.2. Износ за трети страни

 640 431

Общо потребление

 5 638 545

III. Запаси, тона

 735 096

                    ЕЧЕМИК

             01.07. – 30.04.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 22 000

2. Производство

 633 393

3. Внос и вътреобщн. доставки

 5 314

Общо предлагане

 660 707

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 290 100

1.1. За производство на пиво

 65 100

1.2. За фураж

 195 000

1.3. За семена

 30 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 311 828      

2.1. Вътреобщностни доставки

 259 432

2.2. Износ трети страни

 52 396

Общо потребление

 601 928

III. Запаси, тона  58 779
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 30.04.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

25 000

2. Производство

478 987

3. Внос и вътреобщн. доставки

32 655

Общо предлагане

 536 642

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  56 200

1.1. За масло и биодизел

 56 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

428 461

2.1. Вътреобщностни доставки

 389 965

2.2. Износ трети страни

 38 496

Общо потребление

 484 661

III. Запаси, тона

 51 981

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 30.04.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

580 000

2. Производство

2 562 749

3. Внос и вътреобщн. доставки

17 243

Общо предлагане

 3 159 992

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  885 000

1.1. За храна и инд. употреба

 357 000

1.2. За фураж

 521 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 100 836

2.1. Вътреобщностни доставки

 898 270

2.2. Износ трети страни

 202 566

Общо потребление

 1 985 836

III. Запаси, тона

 1 174 156  

 

 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 30.04.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 470 000

2. Производство

 2 055 338

3. Внос и вътреобщн. доставки

 119 467

Общо предлагане

 2 644 805

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 967 842

1.1. За слънчогледово масло

 628 000

1.2. За белен слънчоглед

 336 842

2. Износ и вътреобщн. доставки

 440 068

2.1. Вътреобщностни доставки

 358 298

2.2. Износ трети страни

 81 770 

Общо потребление

 1 407 910

III. Запаси, тона

 1 236 895