ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 МАРТ 2018 г

 

             ПШЕНИЦА      

             01.07. – 31.03.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

179 000

2. Производство

5 900 000

3. Внос и вътреобщн. доставки

56 522

Общо предлагане

 6 135 522

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 1 347 100

1.1 За човешка консумация

 743 000

1.2. За фураж

 378 500

1.3. За семена

 200 000

1.4. Индустриална употреба

 25 600

2. Износ и вътреобщн. доставки

 3 894 415

2.1. Вътреобщностни доставки

 3 344 314

2.2. Износ за трети страни

 550 101

Общо потребление

 5 241 515

III. Запаси, тона

 894 007

                    ЕЧЕМИК

             01.07. – 31.03.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 22 000

2. Производство

 633 393

3. Внос и вътреобщн. доставки

 5 314

Общо предлагане

 660 707

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 264 800

1.1. За производство на пиво

 58 700

1.2. За фураж

 176 100

1.3. За семена

 30 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 301 602      

2.1. Вътреобщностни доставки

 259 432

2.2. Износ трети страни

 42 170

Общо потребление

 566 402

III. Запаси, тона  94 305
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 31.03.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

25 000

2. Производство

458 110

3. Внос и вътреобщн. доставки

32 655

Общо предлагане

 515 765

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  52 800

1.1. За масло и биодизел

 52 800

2. Износ и вътреобщн. доставки

428 461

2.1. Вътреобщностни доставки

 389 965

2.2. Износ трети страни

 38 496

Общо потребление

 481 261

III. Запаси, тона

 34 504

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 31.03.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

580 000

2. Производство

2 315 387

3. Внос и вътреобщн. доставки

10 460

Общо предлагане

 2 905 847

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  758 600

1.1. За храна и инд. употреба

 291 400

1.2. За фураж

 467 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

 881 122

2.1. Вътреобщностни доставки

 729 557

2.2. Износ трети страни

 151 565

Общо потребление

 1 639 722

III. Запаси, тона

 1 266 125 

 

 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 31.03.2018 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 470 000

2. Производство

 1 840 543

3. Внос и вътреобщн. доставки

 93 740

Общо предлагане

 2 404 283

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 827 386

1.1. За слънчогледово масло

 531 200

1.2. За белен слънчоглед

 296 186

2. Износ и вътреобщн. доставки

 408 908

2.1. Вътреобщностни доставки

 329 098

2.2. Износ трети страни

 79 810  

Общо потребление

 1 236 294

III. Запаси, тона

 1 167 989