USDA повиши прогнозата си за световната реколта от царевица през 2020/21

В своя декемврийски отчет анализатори от USDA са повишили прогнозата си за царевичната реколта в света през 2020/21 до 1,134 млн. тона (1.133 млн. тона през януари и 1.116 млн. тона през 2019/20).

Ръст има при реколтата в ЮАР до 16.5 млн. тона (16 и 16).

Световните запаси от царевица ще достигнат 286.5 млн. тона (283.8 и 303). Запасите в Китай ще достигнат 196.1 млн. тона (191.6 и 200.5), в Мексико 3.2 млн. тона (3 и 3.5), ЮАР 2.6 млн. тона (2.3 и 1.9), САЩ 38.1 млн. тона (39.4 и 48.7), Аржентина 2.3 млн. тона (2.8 и 3.8), Бразилия 6.3 млн. тона (6.5 и 4.7).

Световният износ на царевица ще бъде 184.1 млн. тона (181.3 и 175), в т.ч. САЩ 65 млн. тона (64 и 46.9), Аржентина 32 млн. тона (31.5 и 39.9), Бразилия 40.5 млн. тона (40 и 34.2), Индия 1.5 млн. тона (0.6 и 1.1), ЮАР 3 млн. тона (2.8 и 2.4).