ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г

 

                 ПШЕНИЦА      

          2020/2130.09.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 290 000

2. Производство

 4 626 318

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 348

Общо предлагане

 4 925 666

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 317 750

1.1 За човешка консумация

 183 600

1.2. За фураж

 111 800

1.3. За семена

 3 800

1.4. Индустриална употреба

 18 550

2. Износ и вътреобщн. доставки

 876 612

2.1. Вътреобщностни доставки

 320 107

2.2. Износ за трети страни

 256 505

Общо потребление

 1 194 362

III. Запаси, тона

 3 731 304

                  ЕЧЕМИК

            2020/2130.09.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 10 000

2. Производство

 560 037

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 570 037

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 68 200

1.1. За производство на пиво

 21 700

1.2. За фураж

 44 300

1.3. За семена

 2 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

 112 098

2.1. Вътреобщностни доставки

 7 006

2.2. Износ трети страни

 105 092

Общо потребление

 180 298

III. Запаси, тона  389 739
 
 

                   РАПИЦА

            2020/2130.09.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 2 600

2. Производство

 257 614

3. Внос и вътреобщн. доставки

 15 200

Общо предлагане

 275 414

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  20 450

1.1. За масло и биодизел

 20 450

2. Износ и вътреобщн. доставки

 152 678

2.1. Вътреобщностни доставки

 152 678

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 173 128

III. Запаси, тона

 102 286

                 ЦАРЕВИЦА

             2019/20 – 30.09.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 400 000

2. Производство

 2 286 050

3. Внос и вътреобщн. доставки

  78

Общо предлагане

 2 686 128

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  123 100

1.1. За храна и инд. употреба

 82 200

1.2. За фураж

 40 900

2. Износ и вътреобщн. доставки

 116 018

2.1. Вътреобщностни доставки

 32 840

2.2. Износ трети страни

 83 178

Общо потребление

 239 118

III. Запаси, тона

 2 447 010

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2019/20 – 30.09.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 13 500

2. Производство

 1 596 945

3. Внос и вътреобщн. доставки

 11 244

Общо предлагане

 1 743 189

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  172 100

1.1. За слънчогледово масло

 128 500

1.2. За белен слънчоглед

 43 600

2. Износ и вътреобщн. доставки

 8 758

2.1. Вътреобщностни доставки

 8 311

2.2. Износ трети страни

 447

Общо потребление

 180 858

III. Запаси, тона

 1 562 331