USDA повиши прогнозата си за световната пшенична реколта през 2020/21

През 2020/21 световната реколта от пшеница ще бъде 773.1 млн. тона, което е с 2.5 млн. тона повече от септемврийската оценка на USDA и 764.4 млн. тона през 2019/20.

Реколтата от пшеница в Русия ще бъде 83 млн. тона (78 и 73.6), ЕС 136.7 млн. тона (136.1 и 154.9), САЩ 49.7 млн. тона (50 и 52.5), Аржентина 19 млн. тона (19.5 и 19.7), Канада 35 млн. тона (36 и 32.3), Украйна 25.5 млн. тона (27 и 29.1).

Световният износ на пшеница ще бъде 189.5 млн. тона (189.1 и 191.3), в т.ч. Русия 39 млн. тона (37.5 и 34.5), Аржентина 13 млн. тона (13.5 и 13.6), Украйна 17.5 млн. тона (18).

Световните крайни запаси от пшеница ще достигнат 321.4 млн. тона (319.3 и 299.4), в т.ч. Китай 164.1 млн. тона (163.6 и 151.6), ЕС 14.1 млн. тона (13.7 и 14.8), Русия 10.7 млн. тона (7.9 и 7.2), Канада 5.7 млн. тона (6.4 и 5), САЩ 24 млн. тона (25.2 и 27.9).