Зърно Акценти 05.08.2020

Според прогноза на МЗ на Румъния, през 2020 пшеничната реколта в страната ще достигне 5.5 – 5.6 млн. тона, което е с 42% по-малко от предходната година.

Пшеница

- Според прогноза на МЗ на Румъния, през 2020 пшеничната реколта в страната ще достигне 5.5 – 5.6 млн. тона, което е с 42% по-малко от предходната година. Румъния е втори износител на пшеница от страните от ЕС, заедно с Франция и Русия е основен доставчик на пшеница за страните от Близкия Изток, а основен клиент е Египет. Средният добив е 290 кг/декар (480). Посочва се, че валежи са паднали през последните седмици, но това е било много късно за подобряване на положението. Тези валежи обаче ще се окажат решаващи за състоянието на царевицата и слънчогледа.

 

Зърно

- Според прогноза на Украинската зърнена асоциация, през 2020 реколтата от всички култури (зърнени и маслени) в страната ще достигне 100 млн. тона, а износът 61 млн. тона. Реколтата от царевица ще достигне 38.9 млн. тона (36.8 млн. тона в предходната оценка), а експортът ще бъде 33 млн. тона. През 2019 реколтата е била 35.2 млн. тона, а износът 30.3 млн. тона. Реколтата от пшеница остава без промяна от 26.8 млн. тона, а износът също – 18 млн. тона. Реколтата от ечемик ще бъде 8.2 млн. тона (7.6), а износът 4.2 млн. тона (3.8).  Показателите са повече от добри – особено за царевицата. Украйна се явява четвърти по големина износител на царевица в света като всички конкуренти – САЩ, Бразилия и Аржентина също имат или очакват отлични реколти.

- През периода 01.07 – 02.08.2020 от ЕС са изнесени 1.099 тона зърно (-64% спрямо предходната година и -56% седмица по-рано). Вносът на зърно достига 1.405 млн. тона (-45% и -49%). Засега ЕС е нето вносител на зърно. Експортът на мека пшеница е бил 635,453 тона (-68% и -62%). Вносът на царевица достига 1.01 млн. тона (-52% и -55%).

- През юли (началото на сезон 2020/21) от ЕС са изнесени 432,000 тона мека пшеница, което е с 33.4% по-малко от юли 2019 и е най-ниско ниво за последните 10 години. Основен клиент остава Алжир – 182,000 тона. През юли износът на ечемик достига 480,000 тона, в т.ч. за Китай 447,000 тона (336,000 тона фуражен ечемик и 111,000 тона пивоварен). През юли от Франция за Китай са изнесени 541,5000 тона зърно.

- През изминалата седмица в добро и отлично състояние в САЩ са се намирали 73% от посевите със соя (72% и 54%). От царевицата в добро и отлично състояние се намират 72% от посевите (72% и 57%). От зимната пшеница са ожънати 81% от площите, а от пролетната 5%.

- Тайландската организация на производителите на фуражи е обявила търг за покупка на 192,600 тона фуражна пшеница с произволен произход и 107,700 тона австралийски ечемик. Пшеницата е с доставка октомври – декември и не трябва да бъде с произход Русия, Пакистан или Бразилия. Ечемика е с доставка януари – март.

 

Маслени култури и растителни масла

- През периода януари – юни вносът на растителни масла (палмово и соево) в Пакистан достига 1.4 млн. тона при 1.7 млн. тона година по-рано според данни на Oil World. През периода април – юни доставките са били 700,000 тона (18,000 тона соево и 694,000 тона палмово), което е с 20% по-малко от предходната година и е минимално ниво за последните 3.5 години. През периода април - юни доставките на маслени култури са били 805,000 тона (780,000), в т.ч. соя 689,000 тона (533,000) и рапица 115,000 тона (-50%).