Зърно Акценти 03.07.2020

На 01.07.2020 участниците на украинския зърнен пазар и Министерството на икономиката са подписали меморандум относно пределните нива на износ на различни култури от страната през 2020/21.

Последни новини

- През юни 2020 от руски пристанища са експортирани 176,400 тона слънчогледово масло, което е с 12% по-малко от юни 2019 и с 20% по-малко от май 2020. Най-големи купувачи са били Иран 56,900 тона, Турция 52,300 тона и Китай 30,000 тона.

- През юни от Русия са изнесени 238,847 тона зърно, което е със 74.4% по-малко от май и с 4% по-малко от юни 2019. Показателят е най-слабия за последните 4 сезона. Експортът на пшеница достига 198,347 тона (-71.1% и +6.8%), на ечемик 40,500 тона (-68.3% и -35.7%).

- На 01.07.2020 участниците на украинския зърнен пазар и Министерството на икономиката са подписали меморандум относно пределните нива на износ на различни култури от страната през 2020/21. През сезона максималният износ на пшеница ще бъде 17.2 млн. тона при 20.5 млн. тона през 2019/20.

- Според данни на Статистическото бюро на Сърбия, през 2020 реколтата от пшеница в страната ще достигне 2.67 млн. тона, което е с 5.3% повече от предходната година и с 6% повече от средното нива за последните 10 години.

- Според оценка на Abiove, реколтата от соя в Бразилия е 125 млн. тона. През годината експортът ще бъде 79.5 млн. тона (+5.5 млн. тона спрямо предходната година), преработката ще достигне рекордните 44.5 млн. тона (+2.4%), а крайните запаси 669,000 тона (3.3 млн. тона). В началото на юни 90% от реколтата е била продадена. Предвид създадената обстановка през следващите месеци в страната ще се повиши вноса на соево масло.

- Потреблението на царевица в Индонезия през периода януари – май 2020 от сектора животновъдство е било 2.51 млн. тона, което е с 18% по-малко от предходната година. Пандемията от коронавирус е била причина за спад на търсенето на месо, включително и от птици.

- Тайланд е закупил 100,000 тона фуражна пшеница с произволен произход, цена 215.5 – 219 USD/тон C&F и доставка август – октомври.