Зърно Акценти 30.06.2020

От Strategie Grains отново са понижили прогнозата си за реколтата от рапица в ЕС и Великобритания през 2020 от 16.68 млн. тона до 16.54 млн. тона и 17.01 млн. тона през 2019/20.

Последни новини

- През седмицата 22 – 28 юни от руски пристанища са изнесени 37,900 тона слънчогледово масло, което е с 15% повече от предходната седмица.

- Последните ограничения при експорта на слънчоглед от Русия доведоха до по малко площи с културата спрямо предходната година. Сега са засети 83 млн. декара (+2.3% спрямо предходната прогноза и с 3 млн. декара по-малко от 2019). От 01.02.2020 експортното мито на слънчогледа е повишено до 20%, но не по-малко от 80 евро/тон при 6.5% преди това или 9.75 евро/тон.

- От Strategie Grains отново са понижили прогнозата си за реколтата от рапица в ЕС и Великобритания през 2020 от 16.68 млн. тона до 16.54 млн. тона и 17.01 млн. тона през 2019/20. Това ще е най-нисък резултат от 2006 до сега. Реколтата от слънчоглед ще бъде 9.7 млн. тона (9.57 и 9.42).

- Според данни на USDA, през седмицата 12 – 18 юни седмичните експортни продажби на царевица от САЩ са били 461,70 тона, което е с 29% повече от предходната седмица. Продажбите на соя са били 601,900 тона (+12%). Основни купувачи на царевица са били Мексико 295,700 тона, Перу, Китай, Южна Корея и Япония, а на соя Китай 172,500 тона, Египет 67,200 тона, Испания 55,000 тона и Алжир 35,000 тона. През периода 01.09.2019 – 18.06.2020 продажбите на царевица са били 42 млн. тона (-14%), а на соя 44.8 тона (-6%).

- Алжир е обявил търг за закупуване на поне 50,000 тона мека мелничарска пшеница с доставка през септември.

- Йордания е обявила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход и доставка ноември – декември.