USDA повиши прогнозата си за световната реколта от соя

В своя мартенски отчет анализатори от USDA повишиха прогнозата си за реколтата от соя в света през 2019/20 с 2.3 млн. тона до 341.7 млн. тона при 339.4 млн. тона във февруарския доклад.

Реколтата в Бразилия ще бъде 126 млн. тона (125), за Аржентина 54 млн. тона (53), за Индия 9.3 млн. тона (9).

Световният износ на соя ще достигне 151.8 млн. тона (+0.3), в т.ч. Украйна 2.4 млн. тона (+0.3).

Световните запаси от соя ще достигнат 3.5 млн. тона (102.4), в т.ч. Бразилия 33.2 млн. тона (+1), Аржентина 27.9 млн. тона (+2), ЕС 1.6 млн. тона (+0.5).