Зърно Акценти

В своя февруарски отчет експерти от бразилската Conab са повишили прогнозата си за царевичната реколта в Бразилия през 2019/20 до 100.49 млн. тона от 98.71 млн. тона в предходната оценка.

Последни новини

- В Ставрополския край на Русия със зимни култури (без рапица) са били засети 20.1 млн. декара. От тях са поникнали 20 млн. декара (99.7%). В добро състояние се намират 45.7% от посевите, в удовлетворително 48.9% и в лошо състояние 5.5%. Падналите валежи са повишили запасите от влага в почвата.

- Според данни на МЗ на Франция, през 2020 площите със зимна пшеница в страната ще бъдат 47.01 млн. декара, което е с 5.6% по-малко от предходната година. Площите със зимен ечемик 13.07 млн. декара (+0.1%), а с рапица 10.81 млн. декара (-2.1%). Общо площите със зимни култури са 6.626 млн. декара (-4.1%).

- От началото на сезона до 09.02.2020 износът на зърно от ЕС достига 27.583 млн. тона, което е с 63% повече от предходната година (+58% седмица по-рано). Вносът на зърно достига 16.746 млн. тона (-13% и -12%). Вносът на царевица е 13.396 млн. тона (-9% и -7%).

- През седмицата 2 – 9 февруари износът на пшеница от ЕС е бил 208,000 тона при 472,000 тона седмица по-рано. Най-големи износителки са били Литва 80,800 тона, Франция 75,500 тона и Германия 29,800 тона. Експортът на дурум е само 2,000 тона (-98%), а царевица 273,300 тона (-45%). И на ечемик 1,100 тона (-98%).

- През изминалата седмица Китай е закупил 30 партиди соя от Бразилия с доставка през март. Предимството на бразилската соя сега се явява като слаба национална валута. Отделно е по-високото съдържание на протеин. Общото закупено количество е около 1.8 млн. тона.

- През първите пет работни дни на февруари износът на соя от Бразилия е бил средно дневно по 198,600 тона. През целия януари средно дневното експортирано количество соя е било 67,600 тона, а през февруари 263,400 тона.

- Според данни на AGRural, към настоящия момент в Бразилия са ожънати 16% от площите със соя, което е с 10% по-малко от предходната година. В щата Мато Гросо са ожънати 50% от площите. Очаква се реколтата да достигне 123.9 млн. тона.

- В своя февруарски отчет експерти от бразилската Conab са повишили прогнозата си за царевичната реколта в Бразилия през 2019/20 до 100.49 млн. тона от 98.71 млн. тона в предходната оценка. Крайните запаси от царевица в страната ще бъдат 8.44 млн. тона (9.11 млн. тона през януари и 11.4 млн. тона през 2018/19). Износът на царевица остава без промяна от 34 млн. тона (41.17). Производството на соя ще бъде 123.25 млн. тона (122.23 млн. тона през януари и +8.2 млн. тона спрямо 2018/19).

- Йордания е обявила търг за покупка на 120,000 тона ечемик с произволен произход.