Зърно Акценти

През следващите седмици може да видим ръст при експортните продажби на царевица от САЩ.

Последни новини

- През седмицата 18 – 24 ноември от руското пристанище Новоросийск са изнесени 116,830 тона пшеница, което е с 58.3% по-малко от предходната седмица и със 73.7% по-малко от предходната година.

- През периода януари – септември от Русия са изнесени 309,000 тона слънчоглед, което е 5.5 пъти повече от предходната година. За Турция са изнесени 207,200 тона слънчоглед.

- Според данни от МЗ на Русия, през 2019/20 зърнената реколта в страната ще достигне 120 млн. тона, в т.ч. пшеница 75 млн. тона.

- Към 22.11.2019 в Украйна са прибрани 14.579 млн. тона слънчоглед при 13.767 млн. тона година по-рано.

- Към 22.11.2019 в Украйна са засети 69.6 млн. декара със зимни култури или 96% от плана, който е 73 млн. декара (71 млн. декара през 2018). Със зимна пшеница са засети 59 млн. декара (95%), със зимен ечемик 9.18 млн. декара (100%). Със зимна рапица са засети 11 млн. декара.

- Според данни на АПК – Информ, през септември в Украйна са преработени 128,500 тона соя, което е с 16% повече от септември 2018.

- През следващите седмици може да видим ръст при експортните продажби на царевица от САЩ. Сега FOB цената на американската царевица в Нови Орлеанс е 171.05 USD/тон, а на бразилската в Сантос – 178.73 USD/тон. Предлагането на царевица от Бразилия постепенно намалява, цените се повишават, а вътрешното търсене нараства.

- През октомври Китай е закупил 1.15 млн. тона соя от САЩ. През септември покупките са били 1.73 млн. тона, а през октомври 2018 – 66,955 тона. Показателят за октомври 2019 е най-ниския за последните 3 месеца. През октомври 2019 покупките на соя от Бразилия са били 3.8 млн. тона (4.79 млн. тона през септември и 6.53 млн. тона през октомври 2018), а от Аржентина 959,940 тона (976,490 и 33,200). Според прогноза на China National Grain and Oils Information Center доставките на соя за Китай през ноември ще бъдат 8.5 млн. тона.

- През следващите 4 месеца вносът на палмово масло в Индия може да се понижи поради ръста цената на продукта. През последните 5 седмици цената на палмовото масло нарасна с 27% до 661.87 USD/тон. Така спредът между палмовото и соевото масло нарасна от 209 USD/тон през юли до 90 USD/тон сега. През периода декември – март средния месечен обем при вноса на палмово масло в Индия ще бъде 700,000 – 740,000 тона при 783,000 тона през 218/19. Вносът на слънчогледово и соево масло ще нарасне до 500,000 – 550,000 тона месечно при 453,000 тона година по-рано. Като цяло за 2019/20 импортът на палмово масло в Индия ще бъде 9.4 млн. тона при 9.7 млн. тона в предходната оценка. Традиционно Индия внася палмово масло от Индонезия и Малайзия, соево от Бразилия и Аржентина, слънчогледово от Украйна и рапично от Канада.

- Поради продължителни валежи площите с царевица от реколта 2019/20 в ЮАР ще достигнат 24.5 млн. декара, което е с 2.8% по-малко от октомврийската прогноза и с 6.5% повече от тези през 2018/19.Оценката за реколтата от царевица през 2018/19 е повишена с 8.6% до 12.244 млн. тона.

- Етиопия е обявила търг за покупка на 75,000 тона мелничарска пшеница.