Зърно Акценти

Според данни от юнския доклад на USDA, през 2019/20 пшеничната реколта в Русия ще достигне 78 млн. тона, което е с 1.3% повече от майската прогноза и с 8.8% повече от 2018/19.

Последни новини

- Според данни от юнския доклад на USDA, през 2019/20 пшеничната реколта в Русия ще достигне 78 млн. тона, което е с 1.3% повече от майската прогноза и с 6.3 млн. тона повече от 2018/19. Началните запаси от пшеница в страната ще бъдат 7.73 млн. тона (+14.9% и -35.8%), вътрешното потребление ще бъде 41.5 млн. тона (+2.5% и +2.5%), износът 37 млн. тона (+2.8% и +2.8%), а крайните запаси 7.73 млн. тона без промяна от предходния сезон и прогноза.

- Според данни от юнския доклад на USDA, през 2019/20 пшеничната реколта в Украйна ще се увеличи с 1 млн. тона до 30 милиона тона, което е с 5 млн. тона повече от сезон 2018/19 (25 млн. тона).

- Старта на жътвата на зърнените култури в Украйна закъснява поради обилните валежи. В основните зърнопроизводителни райони влагата е отлична, растенията се развиват добре, но се създават условия за развитие на заболявания и влошаване качеството на пшеницата.

- На 11.06.2019 държавната компания на Египет GASC е закупила 120,000 тона мелничарска пшеница с доставка 11 – 21 юли 2019. Закупени са:

*60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 197.49 USD/тон + фрахт 11.62 USD/тон, общо 209.11 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 196.90 USD/тон + фрахт 12.70 USD/тон, общо 209.60 USD/тон.