ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 МАЙ 2019 г

 

                  ПШЕНИЦА      

             01.07. – 31.05.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 110 000

2. Производство

 5 832 455

3. Внос и вътреобщн. доставки

 34 345

Общо предлагане

 5 976 800

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 1 610 630

1.1 За човешка консумация

 790 500

1.2. За фураж

 481 400

1.3. За семена

 280 000

1.4. Индустриална употреба

 58 730

2. Износ и вътреобщн. доставки

 3 388 882

2.1. Вътреобщностни доставки

 2 786 362

2.2. Износ за трети страни

 602 520

Общо потребление

 4 999 512

III. Запаси, тона

 977 368

                  ЕЧЕМИК

             01.07. – 31.05.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 1 600

2. Производство

 437 507

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 125

Общо предлагане

 440 232

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 258 880

1.1. За производство на пиво

 74 960

1.2. За фураж

 159 4200

1.3. За семена

 24 500

2. Износ и вътреобщн. доставки

 174 168       

2.1. Вътреобщностни доставки

 61 200

2.2. Износ трети страни

 112 968

Общо потребление

 433 048

III. Запаси, тона  7 184
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 31.05.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 15 000

2. Производство

 471 035

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 860

Общо предлагане

 495 895

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  83 200

1.1. За масло и биодизел

 83 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

 404 115

2.1. Вътреобщностни доставки

 403 650

2.2. Износ трети страни

 465

Общо потребление

 487 315

III. Запаси, тона

 8 580

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 31.05.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 478 001

3. Внос и вътреобщн. доставки

 24 902

Общо предлагане

 3 877 903

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  919 900

1.1. За храна и инд. употреба

 425 400

1.2. За фураж

 482 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 207 728

2.1. Вътреобщностни доставки

 891 657

2.2. Износ трети страни

 316 071

Общо потребление

 2 127 628

III. Запаси, тона

 1 750 275

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 31.05.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 927 040

3. Внос и вътреобщн. доставки

 137 106

Общо предлагане

 2 444 146

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  1 431 364

1.1. За слънчогледово масло

 903 500

1.2. За белен слънчоглед

 524 064

2. Износ и вътреобщн. доставки

 710 132

2.1. Вътреобщностни доставки

 626 482

2.2. Износ трети страни

 83 650

Общо потребление

 2 141 496

III. Запаси, тона

 302 650