ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 АПРИЛ 2019 г

 

ПШЕНИЦА      

             01.07. – 30.04.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 110 000

2. Производство

 5 832 455

3. Внос и вътреобщн. доставки

 34 345

Общо предлагане

 5 976 800

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 1 474 230

1.1 За човешка консумация

 712 200

1.2. За фураж

 432 400

1.3. За семена

 280 000

1.4. Индустриална употреба

 49 630

2. Износ и вътреобщн. доставки

 3 260 768

2.1. Вътреобщностни доставки

 2 733 461

2.2. Износ за трети страни

 527 307

Общо потребление

 4 734 998

III. Запаси, тона

 1 241 802

                  ЕЧЕМИК

             01.07. – 30.04.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 1 600

2. Производство

 437 507

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 125

Общо предлагане

 440 232

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 248 380

1.1. За производство на пиво

 71 110

1.2. За фураж

 152 770

1.3. За семена

 24 500

2. Износ и вътреобщн. доставки

 172 668       

2.1. Вътреобщностни доставки

 71 500

2.2. Износ трети страни

 101 168

Общо потребление

 421 048

III. Запаси, тона  19 184
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 30.04.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 15 000

2. Производство

 471 035

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 860

Общо предлагане

 495 895

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  78 200

1.1. За масло и биодизел

 78 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

 404 115

2.1. Вътреобщностни доставки

 403 650

2.2. Износ трети страни

 465

Общо потребление

 482 315

III. Запаси, тона

 13 580

                 ЦАРЕВИЦА

             01.07. – 30.04.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 478 001

3. Внос и вътреобщн. доставки

 16 638

Общо предлагане

 3 869 639

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  785 700

1.1. За храна и инд. употреба

 343 800

1.2. За фураж

 433 800

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 086 718

2.1. Вътреобщностни доставки

 864 227

2.2. Износ трети страни

 222 491

Общо потребление

 1 872 418

III. Запаси, тона

 1 997 221

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.07. – 30.04.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 927 040

3. Внос и вътреобщн. доставки

 125 972

Общо предлагане

 2 433 012

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  1 340 964

1.1. За слънчогледово масло

 824 600

1.2. За белен слънчоглед

 512 864

2. Износ и вътреобщн. доставки

 508 100

2.1. Вътреобщностни доставки

 465 682

2.2. Износ трети страни

 42 418

Общо потребление

 1 849 064

III. Запаси, тона

 583 948