ЕС: запасите от пшеница през 2011/12 ще бъдат по-ниски в резултат на ръста на световната търговия със зърно

Според доклада на френската аналитична агенция Strategie Grains, като се има предвид нарастването на оценката на световната търговия с пшеница през 2011/12 с 5 -10 млн тона за месец, зърнозапасите в ЕС ще спаднат рязко. През 2011/2012 се очаква високо търсене на френско зърно, което в периода от юли до декември 2011 г, се прогнозира да е с 30 щатски долара по-евтино от американското.

Прогнозата за брутния реколтата от мека пшеница в ЕС за сезон 2011/12 бе снижена от експертите с 0,1% - до 135,5 млн тона. Основната причина за влошаване на показателя се оказаха лошите метеорологични условия в Германия, Холандия и балтийските страни (малка снежна покривка).