Зърно Акценти

Според прогноза на Oil World, през 2019 производството на палмово масло в света ще достигне нов максимум от 76.88 млн. тона, което е с 3.9 млн. тона повече от 2018.

Последни новини

- През първото полугодие на 2019 Русия е изнесла 292,500 тона соево масло, от което 123,000 тона за Алжир (162,000 тона през 01-06.2018). На второ място сред клиентите е Китай с 40,600 тона (199,000).

- По предварителни данни 89% от пшеницата нова реколта във Франция е със съдържание на протени над 11%. С протеин над 12% е 20% от пшеницата при 47% през 2018. С хектолитрово тегло 760 кг/куб. метър е 97% от реколтата и 100% е с число на падане над 240 секунди.

- МЗ на Канада е повишило прогнозата си за реколтата от пшеница в страната през 2019/20 с 0.5 млн. тона до 32.5 млн. тона и 31.8 млн. тона през 2018/19. Реколтата от твърда пшеница ще бъде 5.1 млн. тона (+0.1 млн. тона и 5.7 млн. тона), а вътрешното потребление ще достигне 8.7 млн. тона. Крайните запаси от пшеница ще бъдат 5.5 млн. тона (+0.4 и 5.2). Крайните запаси от канола ще достигнат 3.8 млн. тона при 3.7 млн. тона през 2018/19.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 780,000 тона фуражен ечемик с доставка октомври – декември. На предходния търг проведен на 21.06.2019 са били закупени 900,000 тона ечемик при средна цена 193.64 USD/тон и доставка през август - октомври.

- Според прогноза на Oil World, през 2019 производството на палмово масло в света ще достигне нов максимум от 76.88 млн. тона, което е с 3.9 млн. тона повече от 2018. Реколтата в Индонезия ще бъде 44.1 млн. тона (+6%), а в Малайзия 20.37 млн. тона (+4%). Световното потребление на продукта ще бъде 76.6 млн. тона, което е с +7.8 млн. тона повече от предходната година основно поради ръстове в Китай и Индия. Индия ще импортира 9.65 млн. тона палмово масло (8.7 млн. тона), а Китай 6.4 млн. тона (5.4). Ръст ще има и при потреблението на палмово масло за производство на биодизел до 17.5 млн. тона (+3.2 млн. тона), в т.ч. в Индонезия 8.1 млн. тона (5.37), ЕС 4.10 млн. тона (4.05) и Малайзия 1.32 млн. тона (1.09).

- Поради активния експорт на соя от Бразилия, запасите от продукцията в страната в края на 2019 ще се спаднат до 2.6 млн. тона, което е с 3 млн. тона по-малко от юнската прогноза на Abiove. Експортът на соя ще бъде 68 млн. тона, но някои анализатори очакват ниво от 75 млн. тона.

- На 20.08.2019 частни вносители от Филипините са закупили фуражна пшеница с произволен произход. Най-вероятно пшеницата е от Украйна с цена 221 – 222 USD/тон C&F и доставка през ноември.

- Южнокорейският производител на фуражи Kocopia е закупил 60,000 тона фуражна царевица с произволен произход, доставка 25 – 30 ноември и цена 200.7 USD/тон C&F, което е с 16 USD/тон по-малко от предходната седмица. Най-вероятно доставките ще бъдат от Черноморски регион и Латинска Америка.