Зърно Акценти

През 2019/20 зърнената реколта в Индия ще достигне 284.95 млн. тона при 285 млн. тона през 2018/19.

Последни новини

- Румънска пшеница е отстранена от търговете в Алжир, тъй като зърното е повредено от насекоми над допустимите 0.1%.

- Държавната компания на Египет GASC е обявила търг за покупка на 55,000 тона растителни масла с доставка 10 – 30 октомври. Търсят се 40,000 тона соево масло и 15,000 тона слънчогледово масло.

- От френското пристанище Дюнкерк са изпратени за Китай 57,000 тона френска пшеница. Това е първата партида френска пшеница за Китай от края на 2018.

- Към 18.08.2019 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 53% от посевите със соя при 54% седмица по-рано. Формирането на шушулки е върху 68% от посевите при 90% през миналата година. Ожънати са 93% от площите със зимна пшеница и 16% от пролетната пшеница. В добро и отлично състояние от царевицата се намират 56% от посевите при 57% седмица по-рано и 68% година по-рано.

- Според прогноза на FAS USDA, през 2019/20 износът на пшеница от Канада ще бъде 24.4 млн. тона. Основен клиент ще е Китай, на който през 2017/18 делът е бил 32%, а през 2019/19 – 60%.

- През 2019/20 зърнената реколта в Индия ще достигне 284.95 млн. тона при 285 млн. тона през 2018/19. Реколтата от ориз е 116.42 млн. тона (+3.25% спрямо 2018/19), реколтата от пшеница 102.19 млн. тона (+8.6%), реколтата от царевица 27.23 млн. тона (-5.3%). Реколтата от маслени култури е 32.26 млн. тона (+31.46).

- За последната седмица курсът на аржентинското песо е спаднал с 21% като това прави продукцията от страната по-конкурентна. Въпреки това поради по-доброто качество китайските купувачи предпочитат бразилска соя въпреки, че тя е по-скъпа. Интерес към аржентинската соя може да има, ако тя е по-евтина от бразилската с 0.4 USD/бушел.

- През първите 12 работни дни на август износът на царевица от Бразилия е 4.3 млн. тона, т.е. средно на ден 358,100 тона. Експортът през юли е бил 6.317 млн. тона, който резултат е подобрил предходния исторически рекорд от декември 2018. През август 2018 износът е бил 2.82 млн. тона. През този месец има реални шансове за нов рекорд в бразилския експорт.

- През 2019 производството на палмово масло в Малайзия ще достигне 20.3 млн. тона при 19.5 млн. тона година по-рано. През периода юли – декември 2019 производството ще се понижи до 10.5 млн. тона поради по-ниски добиви. Крайните запаси от продукта ще намалеят до 2.5 млн. тона при 3.2 млн. тона година по-рано.