Зърно Акценти

МЗ на Франция е повишило прогнозата си за реколтата от мека пшеница в страната през 2019 от 37 млн. тона до 38.2 млн. тона, което е с 12% повече от предходната година.

Последни новини

- След пет годишно прекъсване Русия изпрати 45,000 тона царевица за Израел. Ежегодно Израел закупува 1.6 – 2 млн. тона царевица основно от САЩ и Украйна.

- През седмицата 5 – 11 август от руското пристанище Новоросийск са изнесени 192,380 тона пшеница (-50.5% спрямо предходната седмица и -13.9% спрямо предходната година).

- МЗ на Франция е повишило прогнозата си за реколтата от мека пшеница в страната през 2019 от 37 млн. тона до 38.2 млн. тона, което е с 12% повече от предходната година. Реколтата от ечемик ще достигне 13.4 млн. тона (12.6 млн. тона и +19.8%). Реколтата от царевица ще бъде 13.1 млн. тона, което е с 4.9% повече от миналата година.

- Според данни на FranceAgriMer, към 09.08.2019 във Франция са ожънати 98% от площите с пшеница, което е с 11% повече от предходната седмица. Напълно е завършена жътвата на ечемика (+8%). В добро и отлично състояние от царевицата се намират 60% от посевите при 61% седмица по-рано и 62% година по-рано.

- През 2018/19 вносът на пшеница във Великобритания е бил 1.86 млн. тона, което е с 4% повече от 2017/18. Основни доставчици са Канада 384,074 тона, България 312,000 тона. Вносът на царевица е бил 2.82 млн. тона (+40%), в т.ч. от Украйна 926,389 тона, Канада 477,142 тона.

- Според предварителни данни на CGC, през 2018/19 от Канада са изнесени 9.2 млн. тона канола, което е с 9% по-малко от 2017/18. Експортът на соя достига 4 млн. тона (+11%).

- Според прогноза на МЗ на Китай, през 2018/19 вносът на соя в страната ще бъде 83.5 млн. тона, което е с 1.5 млн. тона по-малко от юлската оценка. Вносът на царевица ще се повиши със 700,000 тона до 4 млн. тона. Потреблението на царевица ще бъде 278 млн. тона (-2). По официални данни към май поголовието от свине в страната е намалено с 23.9% спрямо май 2018. Реколтата от царевица ще бъде 254.44 млн. тона (-1.6%), а вносът за 2018/19 ще бъде 3 млн. тона (-9.1%).

- Южнокорейската асоциация KOCOPIA е закупила 60,000 тона фуражна царевица с цена 216.50 USD/тон C&F и доставка до 10.10.2019.

- Тайванската асоциация на мелничарите FMA е обявила търг за покупка на 94,950 тона мелничарска пшеница от САЩ с доставка през октомври.