Зърно Акценти

Според оценка на CONAB, през 2018/19 соевата реколта в Бразилия е 115.1 млн. тона, което е с 3.5% по-малко от 2017/18.

Последни новини

- Към 08.08.2019 в Русия са ожънати 17.8 млн. хектара със зърнени култури (38% от площите), прибрани са 60.5 млн. тона зърно при среден добив 3.4 тона/хектар (3.32 тона/хектар през 2018). Прибраната пшеница е 49.8 млн. тона (49.1%) при среден добив 3.61 тона/хектар (3.57), прибрания ечемик е 8.4 млн. тона (29.9%) при среден добив 3.18 тона/хектар (2.76).

- Стартовите цени на слънчоглед нова реколта в Украйна са 379 – 391 USD/тон в пристанище. През 2018 цените стартираха с 16 USD/тон по-високи. Сега нивата са както през 2017.

- Към 09.08.2019 в Украйна са прибрани 36.8 млн. тона със зърнени култури от 9.5 млн. хектара. Прибраната пшеница е 27.1 млн. тона при среден добив 4.14 тона/хектар от 96% от площите, а ечемика 8.5 млн. тона (3.41 тона/хектар от 96% от площите). Прибраната рапица е 3.1 млн. тона (99%).

- През седмицата 26.07 – 01.08.2019 експортните продажби на соя стара реколта от САЩ са били 101,700 тона, което е с 29% по-малко от предходната седмица и с 25% повече от средното ниво за последните четири седмици. Основен купувач е Китай със 126,200 тона. Общите продажби са по-ниски от тези за Китай, защото има отказани стари покупки за 307,500 тона от неизвестен купувач. Продажбите на соя нова реколта са 318,300 тона при 290,500 тона за неизвестен купувач. Седмичният износ достига 1,017 млн. тона (+10% и +29%), в т.ч. за Китай 516,200 тона.

- Според оценка на CONAB, през 2018/19 соевата реколта в Бразилия е 115.1 млн. тона, което е с 3.5% по-малко от 2017/18. Реколтата от зърнени и маслени култури е 241.3 млн. тона – нов рекорд. Старото най-добро постижение е поставено през 2016/17 – 237.6 млн. тона. През 2017/18 резултатът е бил 227.6 млн. тона.

- Според данни от полеви оценки на Зърнената борса в Аржентина, сеитбата на пшеницата от реколта 2019/20 е приключила. Площите се оценяват на 6.6 млн. хектара, което е с 6.5% повече от 2018/19. В добро и отлично състояние се намират 54.2% от посевите (46.6% година по-рано). Жътвата на царевицата е проведена на 80.2% от площите (+5.6% за седмицата) като са прибрани 39.5 млн. тона царевица при среден добив 8.47 тона/хектар.

- През юли вносът на соя в Китай достига 8.64 млн. тона, което е най-добро постижение от август 2018 до сега. През периода януари – юли 2019 вносът на соя е бил 46.91 млн. тона (-11%).

- През изминалата седмица китайските купувачи са спрели покупките на соя от Бразилия поради ръст в цената. Сега продукцията се котира до 400 USD/тон C&F при 380 USD/тон C&F седмица по-рано.