Зърно Акценти

До момента в България са ожънати 96% от площите с пшеница като са прибрани 5.65 млн. тона от културата. Прибраният ечемик е 534,000 тона (+8.3% спрямо 2018/19).

- Към 04.08.2019 от ЕС са изнесени 1.607 млн. тона зърно, което е с 34% по-малко от 2018/19 (-27% седмица по-рано). Вносът достига 2.411 млн. тона (+83%  и+66%). Износът на мека пшеница е бил 929,123 тона (+34% и -22%), в т.ч. от Румъния с дял 46.2%, Германия 9% и Франция 7%. Експортът на фуражен ечемик достига 357,224 тона (-53% и -58%), в т.ч. от Румъния 73.5%, Германия 15% и Франция 0.5%. Вносът на царевица е 2.057 млн. тона (+92% и +67%).

- МЗ на Франция е повишило прогнозата си за производството на пшеница в страната през 2019/20 с 1.2 млн. тона до 38.2 млн. тона. През 2018/19 реколтата е била 34.1 млн. тона. Прогнозата за реколтата от ечемик също е повишена с 0.8 млн. тона до 13.4 млн. тона (11.2). Реколтата от царевица ще достигне 13.4 млн. тона (12.7). Реколтата от рапица е понижена с 0.2 млн. тона до 3.46 млн. тона (5). Реколтата от слънчоглед остава без промяна от 1.3 млн. тона, а от соя 0.4 млн. тона.

- Алжир е обявил търг за покупка на 40,000 тона царевица от Аржентина с доставка 20.08 – 05.09.2019.

- Според данни на USDA, към 04.08.2019 в САЩ са ожънати 82% от площите със зимна пшеница (75% седмица по-рано, 89% година по-рано и 92% средно за последните пет години). В добро и отлично състояние от пролетната пшеница се намират 73% от посевите (73% седмица по-рано и 74% в предходната година). От пролетната пшеница са ожънати 2% от посевите (12% през 2018 и 14% средно за последните пет години). В добро и отлично състояние от царевицата се намират 57% от посевите (58% и 71%), а от соята 54% (67% година по-рано).

- През периода 19.07 – 02.08.2019 Китай е закупил от САЩ 130,000 тона соя, 60,000 тона пшеница, 40,000 тона свинско месо и 25,000 тона памук.

- През 2019/20 вносът на пшеница в Бангладеш ще бъде 6.3 млн. тона според последна прогноза на FAS USDA. Показателят е с 200,000 тона под оценката от юни, но с 1.3 млн. тона повече от 2018/19. През 2018/19 основни доставчици на пшеница в Бангладеш са били Русия с дял от 40.5%, Канада 25% и Украйна 23%. През новия сезон в Бангладеш ще бъдат доставени 1.5 млн. тона царевица (-300,000 тона и -100,000 тона).