На 06.08.2019 Египет закупи 415,000 тона черноморска пшеница

На 06.08.2019 държавната компания на Египет GASC проведе търг за покупка на мека мелничарска пшеница с доставка 5 – 15 септември 2019.

На търга бяха закупени 115,000 тона пшеница от Украйна, 240,000 тона пшеница от Русия и 60,000 тона пшеница от Румъния. Най-ниската предложена цена на търга е 198.70 USD/тон FOB за украинска пшеница. За първи път на търг през новия сезон има предложение от Франция.

 

Цени при условия FOB:

- Две предложения за продажба на украинска пшеница с цени 198.70 – 200.17 USD/тон.

- Девет предложения за продажба на руска пшеница с цени 203.90 – 210.00 USD/тон.

- Две предложения за продажба на румънска пшеница с цени 205.26 – 206.13 USD/тон.

- Едно предложение за продажба на френска пшеница с цена 206.50 USD/тон.

 

Най-добри предложения при условия C&F:

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 200.17 USD/тон + фрахт 17.17 USD/тон, общо 217.34 USD/тон.

- 55,000 тона украинска пшеница с цена FOB 198.70 USD/тон + фрахт 20.97 USD/тон, общо 219.67 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 203.90 USD/тон + фрахт 13.47 USD/тон, общо 217.37 USD/тон.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 205.26 USD/тон + фрахт 15.19 USD/тон, общо 220.45 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 204.22 USD/тон + фрахт 16.30 USD/тон, общо 220.52 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 204.70 USD/тон + фрахт 16.30 USD/тон, общо 221.00 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 204.75 USD/тон + фрахт 16.90 USD/тон, общо 221.65 USD/тон.