Зърно Акценти

През първата седмица на юли от Бразилия са експортирани по 197,200 тона царевица дневно, което е със 173.3% повече от износа през юни и с 270.7% повече от средно дневния експорт през юли 2018.

Последни новини

- Към 18.07.2019 в Русия са прибрани 35.2 млн. тона зърно (31.4 млн. тона през 2018) при среден добив 3.69 тона/хектар (3.71), в т.ч. пшеница 30.8 млн. тона (27.5) при среден добив 3.75 тона/хектар (3.84) и ечемик 3.5 млн. тона (2.4) при среден добив 3.72 тона/хектар (3.21). От прибраната пшеница 90% е трета и четвърта група.

- Към 19.07.2019 в Украйна са ожънати 6.1 млн. хектара, което е 63% от площите като са прибрани 21.6 млн. тона зърно. Реколтата от пшеница достига 15.4 млн. тона (63%), от ечемик 5.6 млн. тона (69%). Прибрани са 2.4 млн. тона рапица (79%).

- Производството на ГМ соя в Украйна достига 60% от общата соева реколта.

- През първото полугодие на 2019 от Украйна са изнесени 1.53 млн. тона соя, а вносът 2,478 тона. Година по-рано експортът достига 2.24 млн. тона, а през периода 01 – 06.2017 – 2.87 млн. тона.

- Според FAS USDA, през 2019/20 Турция ще импортира 7 млн. тона пшеница, което е с 1.5 млн. тона повече от предходната оценка и с 600,000 тона повече от 2017/18.

- През седмицата 5 – 11 юли САЩ са продали на международните пазари 127,900 тона соя реколта 2018 и 198,400 тона реколта 2019. Износът на соя през седмицата е бил 909,000 тона, а най-големи получатели са били Китай 458,000 тона, Мексико 129,600 тона и други.

- Сеитбата на пшеницата в Аржентина върви към своя край. До момента са засети 6.6 млн. хектара (92.1% от планираното).

- През първата седмица на юли от Бразилия са експортирани по 197,200 тона царевица дневно, което е със 173.3% повече от износа през юни и с 270.7% повече от средно дневния експорт през юли 2018. Средната експортна цена е била 223.63 USD/тон при 198.75 USD/тон през юни и 174.92 USD/тон през юли 2018.