Зърно Акценти

От СовЕкон понижиха прогнозата си за износа на зърно от Русия през 2018/19 с 0.5 млн. тона до 48.9 млн. тона, в т.ч. пшеница -0.6 млн. тона до 37.6 млн. тона.

Последни новини

- От СовЕкон понижиха прогнозата си за износа на зърно от Русия през 2018/19 с 0.5 млн. тона до 48.9 млн. тона, в т.ч. пшеница -0.6 млн. тона до 37.6 млн. тона. Експортът на ечемик ще бъде 5.2 млн. тона, а на царевица 4.1 млн. тона – и двете без промяна.

- През 2019 се очаква реколтата от слънчоглед в Русия да достигне 12.7 млн. тона при среден добив 1.6 тона/хектар и рекордно високи площи от 8.1 млн. хектара.

- На 19.06.2019 държавната компания на Египет GASC е закупила 290,000 тона мека мелничарска пшеница, в т.ч.  3 карга от Румъния и 2 карга от Русия с доставка 22 – 31 юли. Сделките са следните:

*55,000 тона пшеница от Русия с цена 196.86 USD/тон FOB + фрахт 14.35 USD/тон, общо 211.21 USD/тон C&F.

*120,000 тона пшеница от Румъния с цена 198.00 USD/тон FOB + фрахт 12.45 USD/тон, общо 210.45 USD/тон C&F.

*60,000 тона пшеница от Румъния с цена 198.00 USD/тон FOB + фрахт 12.45 USD/тон, общо 210.45 USD/тон C&F.

*55,000 тона пшеница от Русия с цена 196.16 USD/тон FOB + фрахт 13.93 USD/тон, общо 210.09 USD/тон C&F.

- Към средата на кампанията по засяването на пшеницата в бразилския щат Парана (най-големия производител на пшеница в страната) са засети 76% от планираните площи. Като цяло се очакват спад на площите с 6% спрямо предходната година до 1 млн. хектара. В Рио Гранди до Сул кампанията е проведена на 45% от планираните площи, които се очаква да достигнат 700,000.

- През май в Бразилия са внесени 400,781 тона пшеница, което е с 35.3% по-малко от април и с 0.8% повече от май 2018. С дял от 81% са доставките от Аржентина. През първите пет месеца на 2019 в Бразилия са импортирани 2.9 млн. тона пшеница, което е с почти 11% повече от предходната година и най-високо ниво от 2013 до сега.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 900,000 тона фуражен ечемик с доставка август – септември. През май са били закупени 840,000 тона ечемик с цена 193.03 USD/тон C&F.

- Южнокорейската корпорация Agro-Fisheries & Food Trade Corp е закупила 7,000 тона не ГМ соя при търсени 18,000 тона с доставка юли – декември.

- Според експерти на Oil World, през третото тримесечие на 2019 преработката на соя в света ще достигне 75.17 млн. тона. През второто тримесечие показателят ще бъде 79.21 млн. тона, а през третото тримесечие на 2018 – 78.17 млн. тона. Спадът е заради Китай, където през периода юли – септември преработката ще бъде 20.8 млн. тона, което е с 4 млн. тона по-малко от предходната година. За цялата 2018/19 показателят ще достигне 299.32 млн. тона при 300.33 млн. тона през 2017/18.