На 19.06.2019 Египет проведе търг за покупка на пшеница

На 19.06.2019 държавната компания на Египет GASC проведе търг за покупка на мека мелничарска пшеница с доставка 22 – 31 юли 2019.

Най-ниската цена от търга е 196.86 USD/тон FOB за 55,000 тона руска пшеница. Предложената украинска пшеница не е била приета поради несъответствие показателите на партидата с изискванията. GASC промени изискванията си за украинската пшеница през миналата седмица след промяна стандартите на окачествяване в Украйна.

Бяха закупени 290,000 тона пшеница, в т.ч. 180,000 от Румъния и 110,000 от Русия.

 

Всички предложения при условия FOB:

- Осем предложения за продажба на руска пшеница с цени 196.86 – 204 USD/тон.

- Пет предложения за продажба на румънска пшеница с цени 198.77 – 202.49 USD/тон.

- Едно предложение за продажба на украинска пшеница с цена 199.00 USD/тон.

 

Най-добри предложения при условия C&F:

- 60,000 тона руска пшеница с цена 196.86 USD/тон FOB + фрахт 14.35 USD/тон, общо 211.21 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена 197.77 USD/тон FOB + фрахт 12.45 USD/тон, общо 211.22 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена 198.89 USD/тон FOB + фрахт 12.45 USD/тон, общо 211.34 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена 199.39 USD/тон FOB + фрахт 12.45 USD/тон, общо 211.84 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена 199.50 USD/тон FOB + фрахт 12.45 USD/тон, общо 211.95 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена 198.99 USD/тон FOB + фрахт 13.93 USD/тон, общо 212.92 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена 200.90 USD/тон FOB + фрахт 13.45 USD/тон, общо 214.35 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена 201.00 USD/тон FOB + фрахт 13.45 USD/тон, общо 214.45 USD/тон C&F.

Прави впечатление отличното представяне на румънската пшеница, която е силно конкурентна на руската.