На 11.06.2019 Египет проведе търг за покупка на пшеница – закупени 60,000 тона руска и 60,000 тона румънска пшеници

На 11.06.2019 държавната компания на Египет GASC проведе търг за покупка на пшеница. Най-ниска цена на търга е предложена за руска пшеница 196.90 USD/тон FOB.

Закупени бяха 120,000 тона пшеница, по 60,000 тона от Русия и Румъния. Заплащането на пшеницата ще се извърши с акредитив в рамките на 180 дни.

 

Оферти за продажба при условия FOB:

- руска пшеница с цена 196.90 – 209.75 USD/тон.

- румънска пшеница с цена 197.49 – 217.00 USD/тон.

 

Най-добри оферти при условия C&F:

- 60,000 тона румънска пшеница с цена 197.49 USD/тон FOB + фрахт 11.62 USD/тон, общо 209.11 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена 196.90 USD/тон FOB + фрахт 12.70 USD/тон, общо 209.60 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена 199.60 USD/тон FOB + фрахт 12.70 USD/тон, общо 212.30 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена 202.50 USD/тон FOB + фрахт 11.620 USD/тон, общо 214.12 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена 202.70 USD/тон FOB + фрахт 12.70 USD/тон, общо 215.40 USD/тон C&F.