Зърно Акценти

Според последна прогноза на Conab, през 2018/19 соевата реколта в Бразилия ще бъде 114.3 млн. тона, което е с 0.5 млн. тона повече от предходната оценка

Пшеница

- Група южнокорейски мелничари са закупили 30,000 тона австралийска пшеница с доставка през август.

- Филипините са закупили 110,000 тона фуражна пшеница с доставка юли – август с цена 200 USD/тон C&F.

- Алжир е обявил търг за покупка на минимум 50,000 тона мелничарска пшеница с доставка през юли.

- През периода януари – март от Русия са експортирани 6.605 млн. тона пшеница, което е с 32% по-малко от същия период на 2018. Изнесени са и 740,900 тона слънчогледово масло (+44.8%).

 

Зърно

- От 1.06.2019 Китай повишава импортното мито за американски стоки с годишен внос от 60 милиарда USD.

- Южнокорейският производител на фуражи KOCOPIA е закупил 60,000 тона фуражна царевица с произволен произход при цена 190.09 USD/тон C&F и доставка през септември. Друг производител от Южна Корея MFG е закупил 65,000 тона фуражна пшеница с произволен произход при цена 204.75 USD/тон C&F с доставка до 05.11.2019.

 

Маслени култури и растителни масла

- През март производството на соево масло в големите маслени фабрики на Украйна е достигнало рекордно месечно ниво от 31,100 тона, което е с 13% повече от февруари – 27,700 тона и с 49.8% повече от март 2018 – 20,900 тона. През първите 7 месеца на 2018/19 производството на соево масло в Украйна е на ново рекордно ниво от 161,000 тона.

- През периода септември – април експортът на слънчогледово масло от Украйна достига 4.15 млн. тона при 3.71 млн. тона година по-рано. Износът на соево масло е бил над 200,000 тона (+65.5%), а на рапично масло 150,000 тона (+142%). Експортът на слънчогледов шрот е бил 3.44 млн. тона (+5%).

- През 2019/20 потреблението на слънчоглед в света ще нарасне до 51.383 млн. тона при 50.947 млн. тона през 2018/19 според данни от майския доклад на USDA.

- През седмицата 29.04 – 05.05.2019 от руски пристанища са експортирани 48,500 тона слънчогледово масло.

- Според прогноза на МЗ на Китай, през 2019/20 соевата реколта в страната ще достигне 17.27 млн. тона, което е със 7.9% повече от предходния сезон и ще бъде втори резултат в историята след този от 2004/05 – 17.4 млн. тона.  През сезона вносът на соя в Китай ще бъде 84.9 млн. тона, а преработката 86.6 млн. тона.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 08.05.2019 в Аржентина са ожънати 67.4% от площите със соя като само за последната седмица са обработени 8.1% от площите. Прибраната соя е 42.3 млн. тона при среден добив 3.67 тона/хектар.

- Според последна прогноза на Conab, през 2018/19 соевата реколта в Бразилия ще бъде 114.3 млн. тона, което е с 0.5 млн. тона повече от предходната оценка. Реколтата от царевица ще бъде 95.2 млн. тона (+1.25 млн. тона). През 2017/18 реколтата е била 80.7 млн. тона.