Зърно Акценти

Според прогноза на МЗ на Китай, през 2019/20 соевата реколта в Китай ще достигне 17.27 млн. тона, което е със 7.9% повече от предходната година и е втори по големина резултат в историята (17.4 млн. тона през 2004/05).

Последни новини

- Според данни на USDA, през периода 26.04 – 02.05.2019 експортните продажби на царевица от САЩ са били само 287,600 тона, което е с 51% по-малко от предходната седмица и е най-ниско ниво от началото на сезона. Основни купувачи са били Колумбия 112,600 тона, Япония 33,400 тона, Гватемала 30,500 тона, Нигерия 18,600 тона и Ямайка 16,600 тона. Намаление с 16% има и на седмичния износ спрямо предходната седмица до 1.15 млн. тона. Получатели са били Мексико 467,100 тона, Япония 232,800 тона, Южна Корея 140,000 тона, Колумбия 139,100 тона и Салвадор 41,200 тона.

- Мелничари от Индонезия и Малайзия са закупили общо 140,000 тона пшеница от Черноморски регион. От Индонезия са закупени 30,000 тона пшеница с цена 210 USD/тон C&F. От Филипините са закупени 110,000 тона фуражна пшеница с цена 197 - 198.75 USD/тон C&F. Първите доставки ще са през юли – август. Предложенията от Черноморски регион са били с най-ниска цена предвид очакваните добри реколти от Украйна и Русия.

- Според прогноза на МЗ на Китай, през 2019/20 соевата реколта в Китай ще достигне 17.27 млн. тона, което е със 7.9% повече от предходната година и е втори по големина резултат в историята (17.4 млн. тона през 2004/05). През 2019/20 импортът на соя в Китай ще бъде 84.9 млн. тона, а преработката 86.6 млн. тона.

- Според информация от оператори на пазара, Индия е закупила 27,000 тона не ГМ царевица от Украйна с цена 205 USD/тон C&F.

- Към 08.05.2019 в Русия са засети 18.9 млн. хектара с пролетни култури, което е 36.1% от плана. Година по-рано засетите площи са били 13.1 млн. хектара. С пролетен ечемик са засети 4.7 млн. хектара (60.3%), с пролетна пшеница 2.5 млн. хектара (20.5%), с царевица 1.6 млн. хектара (63.2%). Със слънчоглед са засети 3 млн. хектара (38.9%), с пролетна рапица 420,500 хектара (29.6%), със соя 835,000 хектара (27.4%).

- Държавната компания на Египет GASC е закупила 18,500 тона соево масло и 30,000 тона слънчогледово масло.

- На 10.05.2019 влезе в сила решение на президента на САЩ за повишаване импортните мита за китайски стоки в размер на 200 милиарда USD от 10% на 25%.