Зърно Акценти

През април в Китай са доставени 7.64 млн. тона соя, което е с 10.7% повече от предходната година.

Пшеница

- Южнокорейската MFG е обявила търг за покупка на 65,000 тона фуражна пшеница с произволен произход и доставка 30.10.2019.

- На 07.05.2019 Йордания е закупила 60,000 тона мелничарска пшеница при търсени за покупка 120,000 тона. Цената на сделката е 213 USD/тон C&F, което е с 9.5 USD/тон по-малко от предходния търг проведен на 02.04.2019. Най-вероятно пшеницата е от Румъния.

- През март 2019 износът на мека пшеница от Франция достига 2.123 млн. тона, което е с 41% повече от март 2018 и е най-високо месечно ниво от началото на 2018/19. Най-голям получател на пшеница през месеца е Алжир 445,964 тона, а при страните от ЕС Холандия 209,553 тона. През периода юли – март от Франция са изнесени 12.22 млн. тона мека пшеница, което е с 1.8% повече от предходния сезон. Най-големи купувачи са били Алжир 4.159 млн. тона и Белгия 2.57 млн. тона.

- Към 31.03.2019 запасите от пшеница в Канада са били 15.694 млн. тона, което е с 4.3% по-малко от предходната година. От началото на сезона до 31.03.2019 от Канада са изнесени 15.7 млн. тона пшеница, което е с 9.1% повече от предходния сезон.

 

Зърно

- През март 2019 от Франция са експортирани 592,771 тона ечемик, което е с 12.6% повече от март 2018 и е втори месечен резултат за сезона след юли 2018 – 610,520 тона. Най-голям клиент е Белгия 145,544 тона. През периода юли – март износът достига 4.39 млн. тона (+1.4%), в т.ч. за Белгия 1.088 млн. тона и за Саудитска Арабия 699,300 тона.

- От СовЕкон потвърждават оценката си за зърнената реколта в Русия през 2019 на ниво 129.1 млн. тона, в т.ч. пшеница 83.4 млн. тона.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според данни на Oil World, през април износът на соя от Южна Америка достига 11.36 млн. тона, което е с 20% повече от предходния месец – 9.46 млн. тона. Експортът от Бразилия достига 10.07 млн. тона (8.67), от Аржентина 0.4 млн. тона (0.04), от Уругвай 0.39 млн. тона (0.04), от Парагвай 0.5 млн. тона (0.72). За Китай са доставени 7.36 млн. тона соя (+22% спрямо март), а за ЕС 1.14 млн. тона (-3%). През периода септември – април от региона са експортирани 52.53 млн. тона соя, което е с 10.4 млн. тона повече от предходната година.

- Държавната компания на Египет GASC е провела търг за 55,000 тона растителни масла, в т.ч. 40,000 тона соево масло и 15,000 тона слънчогледово масло. Слънчогледовото масло е предложено с цена 692 – 719 USD/тон и доставка юли - август, а соевото 672.92 – 683.18 USD/тон и доставки юли – август.

- През април в Китай са доставени 7.64 млн. тона соя, което е с 10.7% повече от предходната година. През март в Китай са доставени 4.92 млн. тона соя. През първите 4 месеца на 2019 в Китай са доставени 24.39 млн. тона соя (-7.9%).

- Към 31.03.2019 запасите от канола в Канада нарастват до 10 млн. тона (+10.5% повече спрямо 31.03.2018).