Зърно Акценти

Поради липсата на валежи от Riverina намаляват прогнозата си за реколтата от пшеница в Австралия през 2019/20 до 21.4 млн. тона при предходна оценка от 23.8 млн. тона.

Пшеница

- Бангладеш е закупил 50,000 тона мелничарска пшеница с протеин 12.5% с произволен произход при цена 267.1 USD/тон C&F.

 

Зърно

- Световната търговска асоциация обяви, че Китай е нарушил ангажиментите си за водене на прозрачна, предсказуема и справедлива търговска политика с въведените редица мита и ограничения при търговската си политика, в т.ч. със САЩ. СТО визира културите ориз, пшеница и царевица.

- Поради дефицита на валежи през периода януари – март, Мароко ще намали производството на зърно през 2019/20. Според прогноза на FAS USDA, реколтата от пшеница ще бъде 4.125 млн. тона, което е с 43.8% по-малко от 2018/19. Реколтата от ечемик ще бъде 1.015 млн. тона (-65.2%). Необходимостта от внос на пшеница ще нарасне с 20% до 4.8 млн. тона, а при ечемика с 66.7% до 500,000 тона.

- През периода 1.10.2018 – 15.04.2019 експортът на пшеница от Австралия за Индонезия е бил 525,000 тона при 1.2 млн. тона година по-рано. Експортът за Япония е бил 453,000 тона (590,000), за Южна Корея 490,000 тона (без промяна), за Филипините 550,000 тона (413,000). Експортът на ечемик е към Германия 360,000 тона (656,000), Белгия 284,000 тона (495,000), Холандия 242,000 тона (363,000) Франция 175,000 тона (46,000).

- Поради липсата на валежи от Riverina намаляват прогнозата си за реколтата от пшеница в Австралия през 2019/20 до 21.4 млн. тона при предходна оценка от 23.8 млн. тона. Реколтата от ечемик ще бъде 8.8 млн. тона (+0.3 млн. тона), от канола 2.9 млн. тона (+0.1), от овес 1.3 млн. тона (+0.01).

- Според данни на USDA, през периода 5 – 11 април експортът на царевица от САЩ достига 947,600 тона, което е със 73% повече от предходната седмица. Доставки е имало за Япония 365,200 тона, Мексико 309,700 тона, Колумбия 144,600 тона и Южна Корея 66,800 тона. От началото на 2018/19 износът на царевица от САЩ е 44.7 млн. тона (-9% спрямо 2017/18 и +3% спрямо средното ниво за последните 5 сезона). Най-големи купувачи са Мексико 14.3 млн. тона, Япония 9.7 млн. тона, Колумбия 3.8 млн. тона и Южна Корея 3.6 млн. тона.

 

Маслени култури и растителни масла

- През февруари износът на рапичен шрот от Украйна достига 400 тона, което е минимално месечно ниво за последните шест сезона. През януари експортът е бил 4,800 тона, а през февруари 2018 – 500 тона. През първите осем месеца на 2018/19 износът на рапичен шрот от Украйна достига 161,800 тона, а за целия сезон ще бъде 165,000 тона. Най-голям клиент с дял от 73% е ЕС, след това Мароко с 13 % и Израел 12%.

- Според прогноза на МЗ на Аржентина, през 2018/19 реколтата от соя в страната ще бъде 55.9 млн. тона, което е с 18 млн. тона повече от 2017/18. От USDA оценяват реколтата на 55 млн. тона, а експортът на 6.3 млн. тона при само 2.1 млн. тона през 2017/18.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, през изминалата седмица жътвата на соята в Аржентина напредва със 17.2% до 34.1%. Средният добив до сега е 4.02 тона/хектар, а са прибрани 23.7 млн. тона соя. Слънчогледът е ожънат на 97.9% от площите (+7.2% за седмицата), средният добив е 2.15 тона/хектар, а са прибрани 3.8 млн. тона слънчоглед.

- Експортните продажби на соя от САЩ за втора поредна седмица остават слаби. През седмицата 5 – 11 април продажбите са 382,100 тона, което е с 41% повече от предходната седмица, но с 46% под нивото от предходната година. Най-големи купувачи са били неизвестен купувач 170,600 тона, Южна Корея 48,700 тона, Индонезия 46,600 тона, Япония 45,700 тона и Колумбия 23,100 тона. Най-големи получатели на соя са били Китай 130,200 тона, Мексико 114,300 тона, Япония 86,900 тона, Южна Корея 49,000 тона и Канада 27,800 тона.