Зърно Акценти

През 2019 реколтата от пшеница в Германия ще бъде 24.4 млн. тона, което е с 20.6% повече от предходната година според прогноза на DRV.

Пшеница

- Тайван е обявил търг за покупка на 109,175 тона мелничарска пшеница от САЩ с доставка юни – юли.

- Към 14.04.2019 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 60% от посевите с мека пшеница – без промяна от предходната седмица, което е с 29% повече от предходната година. С пролетна пшеница са засети 2% от площите (3% през 2018 и 13% средно за последните пет години), а с царевица 3% (3% и 5%).

 

Зърно

- В Украйна са засети 2.04 млн. хектара с ранни пролетни култури, което е 90% от плана. За сеитба са предвидени 2.284 млн. хектара, в т.ч. пролетна пшеница 175,000 хектара, пролетен ечемик 1.57 млн. хектара и 374,000 хектара с грах.

- През март от бразилския щат Мато Гросо са изнесени 148,673 тона царевица основно за Иран, което е с 800% повече от февруари и със 17.4% по-малко от март 2018. От началото на годината износът достига 4.114 млн. тона (+13.5%). През периода март – юни експортът от щата е слаб, в рамките на 10,000 тона до максимум 200,000 тона месечно.

- През 2019 реколтата от пшеница в Германия ще бъде 24.4 млн. тона, което е с 20.6% повече от предходната година според прогноза на DRV. Реколтата от рапица ще бъде 3.24 млн. тона (-11.6%), от зимен ечемик 9.92 млн. тона (+34.6%), от пролетен ечемик 2.09 млн. тона (-5.1%), а от царевица 4.28 млн. тона (+28%).

- Тайванският производствена група MFIG е обявила търг за покупка на 65,000 тона фуражна царевица с доставка от САЩ или Бразилия.

- Индия е обявила търг за покупка на поне 20,000 тона не ГМ царевица с доставка 29.05 – 20.06.2019.

- През седмицата 5 – 11 април от САЩ са изнесени 1.18 млн. тона царевица, което е с 11% повече от предходната седмица и с 25% по-малко от предходната година.

- От началото на сезона до 14.04.2019 от ЕС са изнесени 25.149 млн. тона зърно, което е с 3% по-малко от същия период на 2017/18 (-5% седмица по-рано). Импортът достига 24.930 млн. тона (+30% и +31%). Вносът на царевица е бил 19.311 млн. тона (+39% и +40%).

 

Маслени култури и растителни масла

- През първата половина на 2018/19 от Русия за Турция са експортирани само 232 тона слънчоглед, което е минимално ниво за последните 10 години. Доставките на слънчоглед от Украйна са били 21,000 тона при 66,000 тона през полугодието на 2016/17.

- Според прогноза на MARS, през 2019 средният добив от рапица в ЕС ще бъде 3.19 тона/хектар (+12% спрямо 2018).

- През периода януари – март в Русия са произведени 1.365 млн. тона нерафинирано слънчогледово масло, което е с 6.1% повече от предходната година.

- През март в Бразилия са доставени 312,700 тона рафинирано палмово масло, което е с 39.7% повече от февруари и с 8% по-малко от март 2018.