Зърно Акценти

Според данни от априлския отчет на Riverina, през 2019/20 реколтата от пшеница в Австралия може да достигне 23.8 млн. тона, което е с 38% повече от 2018/19.

Последни новини

- Южнокорейската компания NOFI е закупила 136,000 тона царевица от САЩ и Южна Америка при цени 187.99 – 188.99 USD/тон C&F и доставка през ноември.

- През периода 1 – 9 април в Египет са доставени 1.25 млн. тона пшеница при само 328.700 тона месец по-рано.

- Според данни от априлския отчет на Riverina, през 2019/20 реколтата от пшеница в Австралия може да достигне 23.8 млн. тона, което е с 38% повече от 2018/19. Реколтата от ечемик ще бъде 8.6 млн. тона (+6%), а от канола 2.9 млн. тона (+50%).

- Според данни на Австралийското бюро по статистика, през февруари от Австралия за Китай са експортирани 384,900 тона ечемик при 371,900 тона през януари, в т.ч. пивоварен ечемик 357,400 тона и фуражен 27,500 тона.

- През март в Китай са доставени 4.92 млн. тона соя при 4.46 млн. тона през февруари (+10%), което е с 13% по-малко от март 2018. През първото тримесечие на 2019 в страната са доставени 16.75 млн. тона соя, което е с 14.4% по-малко от предходната година.

- Към 01.04.2019 запасите от зърно в Казахстан са били 9.235 млн. тона, в т.ч. пшеница 7.518 млн. тона, ечемик 1.022 млн. тона и други.

- ЕС въвежда антидъмпингови мита при вноса на течни азотни торове от Русия, САЩ, Тринидат и Тобаго за срок от 6 месеца с възможност да продължаване до 5 години. За руските торове митото е 34%.

- През периода януари – март в руски морски пристанища са обработени 8.7 млн. тона зърно, което е с 30% по-малко от предходната година.

- През седмицата 29.03 – 04.04.2019 експортните продажби на соя от САЩ са 270,000 тона при очаквания за 0.8 – 1.2 млн. тона продажби. През периода продажбите са със 76% по-малки от последните четири седмици. Най-големи купувачи са Индонезия 73,700 тона, Мексико 71,000 тона, Холандия 66,300 тона, Египет 54,700 тона и Япония 48,700 тона. Отказана е сделка за 99,300 тона от неизвестен купувач.

- През периода 01.10.2018 – 05.04.2019 в ЮАР са доставени 460,960 тона пшеница, което е с 60% по-малко от предходната година. Най-голям доставчик е Германия със 127,050 тона, а миналогодишния лидер Русия е продала 108,322 тона.

- В Аржентина завършва жътвата на слънчогледа. До сега са обработени 90.7% от площите според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес. Жътвата на соята е извършена на 16.9% от площите, което е с 6.7% по-малко от миналата година.