Зърно Акценти

Според прогноза на Refinitiv (Thomson Reuters), през 2019 пшеничната реколта в Русия ще достигне 72 млн. тона.

Последни новини

- През декември производството на соево масло в големите и средни предприятия на Украйна достигна рекордно ниво от 19,400 тона, което е с 5.4% повече от ноември и с 6% повече от декември 2017. През първите 4 месеца на 2018/19 производството също е на рекордно ниво – 73,500 тона (61,600).

- Според данни от Зърнената борса в Буенос Айрес, през периода 30.01 – 06.02.2019 в Аржентина условията за развитието на посевите от соя се подобриха. В добро и отлично състояние се намират 48.8% от посевите при само 11.3% година по-рано. В удовлетворително състояние се намират 42.2% от тях (31.5), а в лошо само 9% (57.2).

- Според прогноза на Refinitiv (Thomson Reuters), през 2019 пшеничната реколта в Русия ще достигне 72 млн. тона. Площите с пшеница са разширени с 1% спрямо 2018. Реколтата от зимна пшеница ще бъде 51.7 млн. тона, а от пролетна 20.3 млн. тона. Според прогноза на ИКАР, реколтата от зимна пшеница през 2019 ще достигне 56.5 млн. тона (51.1), а от пролетна пшеница 20.0 млн. тона (20.0).

- Според данни на Oil World, в началото на януари запасите от маслени култури в Канада достигант рекордните 18.9 млн. тона. Според данни на StatsCanada в началото на януари запасите от канола нарастват с 0.68 млн. тона до 14.55 млн. тона – максимално ниво за последните 5 години. Високият показател съчетан с умереното търсене на канола от Канада ще оказва натиск върху цените на културата и ще доведе до спад на площите през 2019. Запасите от соя са били 3.99 млн. тона (-8%).

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, в Аржентина е завършила сеитбената кампания на царевицата – 98.2% от планираните площи. В добро и отлично състояние се намират 59.7% от посевите при само 19.8% година по-рано. Към 06.02.2019 в страната са ожънати 34.6% от площите със слънчоглед при средно ниво за последните пет години 29.4%. До момента са прибрани 1.2 млн. тона при среден добив 1.94 тона/хектар. В добро и отлично състояние се намират 47.7% от посевите (26.6). Реколтата от слънчоглед се очаква да достигне 3.9 млн. тона.

- По предварителни данни, през 2018 зърнената реколта в Украйна достига 69.8 млн. тона, в т.ч. 35.57 млн. тона царевица при 24.67 млн. тона през 2017.