На 08.02.2019 Египет закупи 300,000 тона пшеница от САЩ, Франция и Украйна

На 08.02.2019 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на пшеница с доставка 21 – 31 март 2019.

Най-ниската предложена цена е за американска пшеница – 235 USD/тон FOB, което е по-ниско от предходния търг.

 

Предложени цени при условия FOB:

- Едно предложение за продажба на американска пшеница при цени 235.00 – 244.86 USD/тон.

- Пет предложения за продажба на френска пшеница при цени 244.86 – 248.51 USD/тон.

- Едно предложение за продажба на украинска пшеница с цена 249.25 USD/тон.

- Три предложения за продажба на румънска пшеница с цени 250.84 – 256.79 USD/тон.

- Пет предложения за продажба на руска пшеница с цени 252.94 – 255.00 USD/тон.

 

Най-добри предложения при условия C&F:

- 60,000 тона френска пшеница с цена FOB 244.86 USD/тон + фрахт 17.20 USD/тон, общо 262.06 USD/тон C&F.

- 60,000 тона американска пшеница с цена FOB 235.00 USD/тон + фрахт 25.53 USD/тон, общо 262.53 USD/тон C&F.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 249.25 USD/тон + фрахт 13.35 USD/тон, общо 262.60 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 250.84 USD/тон + фрахт 11.45 USD/тон, общо 262.29 USD/тон C&F.

- 60,000 тона френска пшеница с цена FOB 245.90 USD/тон + фрахт 15.65 USD/тон, общо 261.55 USD/тон C&F.

- 60,000 тона френска пшеница с цена FOB 245.94 USD/тон + фрахт 15.60 USD/тон, общо 261.59 USD/тон C&F.

 

При тези цени от търга, стойността на пшеницата от производител в България би трябвало да бъде 355 – 360 BGN/тон.

 

На търга бяха закупени 300,000 тона пшеница от САЩ, Франция, Украйна и Румъния както следва:

- 60,000 тона френска пшеница с цена FOB 244.50 USD/тон + фрахт 15.55 USD/тон, общо 260.05 USD/тон.

 - 60,000 тона френска пшеница с цена FOB 244.50 USD/тон + фрахт 17.15 USD/тон, общо 261.65 USD/тон.

- 60,000 тона американска пшеница с цена FOB 234.47 USD/тон + фрахт 25.53 USD/тон, общо 260.00 USD/тон.

- 60,000 тона американска пшеница с цена FOB 234.47 USD/тон + фрахт 25.53 USD/тон, общо 260.00 USD/тон.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 247.90 USD/тон + фрахт 13.30 USD/тон, общо 261.20 USD/тон.