Зърно Акценти

Според прогноза на ИКАР, през 2019 пшеничната реколта в Русия ще достигне 76.566 млн. тона при 72.068 млн. тона през 2018.

Пшеница

- Според прогноза на ИКАР, през 2018/19 делът на Русия в международния износ на пшеница ще бъде 19% при 23% година по-рано.

 

Зърно

- Според прогноза на ИКАР, през 2019 пшеничната реколта в Русия ще достигне 76.566 млн. тона при 72.068 млн. тона през 2018. Ръстът ще се дължи основно на по-големите площи с културата, които са на рекордно високо ниво.  От института съобщават за недостиг на влага в някои региони на страната, но официалните данни не застъпват това становище. Реколтата от зимна пшеница ще достигне 56.5 млн. тона (51.1). През 2019 реколтата от царевица в Русия ще бъде 12.968 млн. тона (11.163), а от ечемик 19.615 млн. тона (16.981).

- На 06.02.2019 Йордания не е успяла да закупи 120,000 тона фуражен ечемик с доставка юли - август и търгът е отменен. Предложенията са били на цена 215 USD/тон C&F. Обявен е нов търг за покупка на 120,000 тона фуражен ечемик с доставка юни – август.

- Според прогноза на Русагротранс, през февруари от Русия може да бъдат експортирани 2.4 – 2.5 млн. тона зърно при 3.1 млн. тона през януари. Експортът на пшеница може да достигне 1.9 – 2 млн. тона. През януари 2019 от Русия са експортирани 3.053 млн. тона зърно, а през януари 2018 – 3.374 млн. тона. През месеца износът на пшеница достига 2.385 млн. тона пшеница (2.676), ечемик 355,000 тона (271,000), царевица 260,000 тона (403,000).

 

Маслени култури и растителни масла

- Фермери от Франция и Германия започнаха унищожаване на хиляди хектара с рапица след като бяха намерени следи от ГМО в растенията.

- През 2019 в Турция са импортирани 629,000 тона палмово масло, в т.ч. с дял от 96% участва Малайзия и 4% Индонезия.

- През 2018 Турция е импортирала рекордните 2.66 млн. тона соя във връзка с увеличената консумация от птицевъдите в страната. От Бразилия са доставени 1.296 млн. тона соя, от Украйна 747,500 тона, от САЩ 242,000 тона, от Парагвай 228,50 тона. Производството на соя в Турция годишно е около 100,000 тона.

- Според данни на GAPKI, през 2018 износът на палмово масло от Индонезия през 2018 достига 34.7 млн. тона при 32.2 млн. тона през 2017, в т.ч. нерафинирано палмово масло 6.56 млн. тона (7.16) и рафинирано палмово масло 25.46 млн. тона (+7%). Експортираният биодизел е 1.56 млн. тона (164,000 тона).

- Според данни от независимо проучване на Reuters, през януари запасите от палмово масло в Малайзия са се понижили спрямо предходния месец  предвид спада на производството и ръста на експорта. В края на месеца запасите достигат 3.07 млн. тона при 3.32 млн. тона в началото. Производството на продукта през януари достига 1.61 млн. тона (-10.9%), а износът е 1.56 млн. тона (+12.4%).

- Според данни на Oil World, през януари от Бразилия са експортирани 1.97 млн. тона соя при 1.3 млн. тона през януари 2018 и 4.1 млн. тона през декември 2018. През периода октомври – януари от страната са изнесени 16.5 млн. тона соя (8.5), в т.ч. за Китай 15.7 млн. тона. Износът на соев шрот е 1.2 млн. тона (1.1 млн. тона през януари 2018 и 1.6 млн. тона през декември 2018). През първите 4 месеца на сезона експортът на соев шрот достига 5 млн. тона (+22%), в т.ч. 2.6 млн. тона доставени в ЕС (+10%). През януари износът на соево масло е 50,000 тона (54,000 и 45,000).