Зърно Акценти

През декември – януари от Аржентина са изнесени около 4 млн. тона пшеница, което е със 700,000 тона повече от предходната година и е рекордно високо ниво.

Последни новини

- Държавната агенция на Франция FranceAgriMer е понижила прогнозата си за износа на фуражен ечемик от страната през 2018/19 със 164,000 тона до 6.235 млн. тона, което е с 40% повече от 2017/18.

- През 2018 от Русия са експортирани 43.966 млн. тона пшеница, което е с 33% повече от 2017.

- През декември – януари от Аржентина са изнесени около 4 млн. тона пшеница, което е със 700,000 тона повече от предходната година и е рекордно високо ниво. От началото на 2018/19 (ноември - януари) експортът достига около 5 млн. тона (+1.2 млн. тона). За целия сезон се очаква износът да бъде 9 млн. тона. Крайните запаси от пшеница в Аржентина се оценяват на 8.4 млн. тона, което е най-слаб показател за последните пет години.

- През 2018 износът на нерафинирано палмово масло от Индонезия достига 6.56 млн. тона при 7.16 млн. тона през 2017 според данни на GAPKI. Експортът на рафинирано масло е бил 25.46 млн. тона (+7%). Общият износ на палмово масло и продукти от неговата преработка достига 34.7 млн. тона (32.2).

- През последните дни Китай е закупил от САЩ 2.6 млн. тона соя с доставка до 31.08.2019.

- Според прогноза на МЗ на Русия, през 2019 зърнената реколта в страната ще достигне 118 млн. тона при предходна прогноза от 108 – 110 млн. тона.

- Държавната агенция на Франция FranceAgriMer е понижила прогнозата си за износа на мека пшеница от страната през 2018/19 с 21,000 тона до 16.522 млн. тона, което е с 5.7% по-малко от 2017/18.

- Според данни на Oil World, през 2018 в Китай са импортирани 751,000 тона биодизел при само 15,000 тона година по-рано и 7,000 тона през 2016. От Индонезия са доставени 650,000 тона биодизел. Експортът на продукта през 2018 е 314,000 тона (170,000), а вътрешното потребление 120,000 тона.

- Етиопия е провела търг за покупка на 400,000 мелничарска пшеница с протеин 12%. Предложените цени на търга са в рамките на 270 – 339 USD/тон C&F.

- На 05.02.2019 Йордания е закупила 60,000 тона твърда мелничарска пшеница от нова реколта с доставка началото на август при цена 239 USD/тон C&F.