Зърно Акценти

Според последна прогноза на INTL FCStone, през 2018/19 реколтата от соя в Бразилия ще достигне 112.2 млн. тона, което е най-нисък показател сред независимите анализатори към този момент.

Последни новини

- Според последна прогноза на INTL FCStone, през 2018/19 реколтата от соя в Бразилия ще достигне 112.2 млн. тона, което е най-нисък показател сред независимите анализатори към този момент. Износът през сезона ще бъде 68 млн. тона. През 2017/18 соевата реколта в страната е била почти 120 млн. тона – рекорд, а експортът 80 млн. тона. Реколтата от царевица се прогнозира да достигне 92.4 млн. тона, а експортът ще превиши 30 млн. тона.

- Анализатори отново понижиха прогнозата си за реколтата от рапица в ЕС през 2019 до 16.1 млн. тона, което ще е най-ниско ниво от 2006 до сега. Според прогноза на френската компания Saipol реколтата ще бъде 18.0 млн. тона. От ISTA Mielke Gmbh (Oil World) прогнозират реколта от 18.7 млн. тона, от Strategie Grains – 19.96 млн. тона. През 2018 реколтата е била 19.8 млн. тона.

- Според прогноза на Strategie Grains, през 2018/19 световните пазари на соя и слънчоглед ще се намират в равновесие, но при рапицата балансът ще е напрегнат. Световните крайни запаси от соя са намалени до 105.1 млн. тона при предходна прогноза от 114.9 млн. тона. В резултат на това съотношението запаси/потребление ще достигне 29.7% (32.7%). През 2019/20 световните крайни запаси от соя ще бъдат 98.8 млн. тона, а реколтата ще достигне 352.8 млн. тона при 355.9 млн. тона през 2018/19. Световната реколта от слънчоглед ще бъде 50.0 млн. тона (51.7), а преходните запаси 4.4 млн. тона (4.7). Световната реколта от рапица ще достигне 74.4 млн. тона (70.8), а крайните запаси 8.0 млн. тона (6.5).

- През първите 25 седмици на текущия сезон от Канада са изнесени 3.3 млн. тона соя, което е с 13% повече от 2017/18. Износът на канола е 5.0 млн. тона (-7%).

- През 2018 Турция е внесла 498,500 тона слънчогледово масло, в т.ч. от Русия 326,500 тона, от Украйна 72,500 тона, от Босна 67,500 тона. През 2018 импортът на слънчоглед в страната е бил 631,500 тона, в т.ч. от Молдова 258,000 тона, от Румъния 241,500 тона, от България 96,500 тона, от Унгария 16,500 тона.

- На търга за закупуване на пшеница организиран от Етиопия най-ниска цена за доставка е предложена от местна компания за 100,000 тона от културата – 270 USD/тон C&F. Останалите предложения от същата компания са в рамките на 274 – 278 USD/тон. На търга са подали заявки още 7 компании с предложения в рамките на 299.00 – 309.77 USD/тон.

- На 01.02.2019 китайски държавни компании са закупили поне 1 млн. тона соя от САЩ с доставка април – юли.

- Според прогноза на Oil World, през 2019 производството на соя в Парагвай ще се понижи до 9.4 млн. тона при 9.95 млн. тона година по-рано. През 2019 износът на соя ще достигне 5.6 млн. тона (6.03).