Зърно Акценти

Според данни на Oil World, през декември 2018 световният износ на соя е 10.8 млн. тона при 13.2 млн. тона през ноември и 10.4 млн. тона през декември 2017.

Последни новини

- ЕС ще продължи да повишава импорта на соя от САЩ на фона на разговорите между партньорите за укрепване на търговските им отношения. През втората половина на 2018 импортът на соя нараства със 112% като така делът на американската соя във вноса за ЕС достига 75%.

- Според данни на Oil World, през декември 2018 световният износ на соя е 10.8 млн. тона при 13.2 млн. тона през ноември и 10.4 млн. тона през декември 2017. Най-значителна промяна има при експорта от САЩ – 3.7 млн. тона (5 и 6.2). Страните от Южна Америка са експортирали 5.21 млн. тона соя (6.1 и 2.6), в т.ч. Бразилия 4.2 млн. тона (4.9 и 2.3). През периода септември – декември експортът от Бразилия достига 19.01 млн. тона (11.2), от САЩ 17.6 млн. тона (29.5).

- На 07.01.2018 Китай отново закупи соя от САЩ – три карга за 180,000 тона с доставка януари – март. През 2018 Китай е закупил общо 23 млн. тона американска соя, в т.ч. 5 млн. тона реколта 2018/19.

- През октомври – ноември износът на слънчогледово масло от Украйна достига нов рекорд за този период. През ноември експортът нараства с 5.5% спрямо октомври и с 26% спрямо ноември 2017 до 575,000 тона. През първите три месеца на сезона експортът на продукта от Украйна достига 1.37 млн. тона (+5%).

- Алжир е обявил търг за покупка на поне 50,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход и доставка 16.02 – 15.03.2019.

- През първите три месеца на 2018/19 производството на соево масло в големите и средни предприятия на Украйна е с нов рекорд от 54,100 тона. Само през ноември експортът е бил 18,400 тона, което е с 15% повече от ноември 2017.