На 06.12.2018 Египет закупи 290,000 тона руска и 60,000 тона укрнаинска пшеници

На 06.12.2018 държавната компания на Египет GASC проведе пореден търг за покупка на мека пшеница с доставка 21 – 31 януари 2019.

Закупени бяха 290,000 тона руска и 60,000 тона украинска пшеници. Търга се проведе въпреки зактудненията на GASC да се разплаща за вече договорирани количества пшеница. Най-ниска FOB цена има предложена за 60,000 тона руска пшеница – 236.30 USD/тон.

 

Ценови оферти при условия FOB:

- Осем предложения за продажба на руска пшеница с цени 236.30 – 250.00 USD/тон.

- Едно предложения за продажба на украинска пшеница с цена 237.25 USD/тон.

- Три предложения за продажба на румънска пшеница с цени 239.64 – 241.00 USD/тон.

 

Най-добри предложения за продажба при условия C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 236.30 + фрахт 15.90 USD/тон, общо 252.20 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 236.75 + фрахт 16.65 USD/тон, общо 253.40 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 237.65 + фрахт 15.90 USD/тон, общо 253.55 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 238.00 + фрахт 15.90 USD/тон, общо 253.90 USD/тон C&F.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 237.25 + фрахт 16.70 USD/тон, общо 253.95 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 239.64 + фрахт 14.70 USD/тон, общо 254.34 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 240.64 + фрахт 14.25 USD/тон, общо 254.89 USD/тон C&F.