Зърно Акценти

Според последна прогноза на ABARE, през 2018/19 пшеничната реколта в Австралия ще бъде най-ниската за последните 10 години – 16.95 млн. тона, което е с 11% по-малко от миналата година.

Последни новини

- В Бразилия вече са засети 95.8% от планираните за лятна царевична реколта площи или 4.12 млн. хектара според данни на SAFRAS & Mercado. Година по-рано са били засети 94.4% от площите – 4.176 млн. хектара.

- През ноември от Бразилия са изнесени 3.99 млн. тона царевица, което е с 24% повече от октомври и с 13.5% повече от ноември 2017.

- Бангладеш проведе търг за покупка на 50,000 тона мелничарска пшеница. На търга са получени цени за продажба в рамките на 284.05 – 291.34 USD/тон C&F.

- Според правителствени данни, през периода януари – октомври от Бразилия са изнесени 74.6 млн. тона соя, което е със 17% повече от миналата година, 14.2 млн. тона соев шрот (+14%) и 1.3 млн. тона соево масло (+16%).

- През първите 16 седмици на сезона от Канада са експортирани 2.2 млн. тона соя (1.6 млн. тона година по-рано) и 3.4 млн. тона рапица (3.4). Според прогноза на МЗ на страната, през сезона износът на соя и рапица ще са на рекордно ниво, съответно 5.5 млн. тона и 11.6 млн. тона. През 2017/18 експортът на соя достига 4.9 млн. тона, а на рапица 10.8 млн. тона.

- Европейската комисия е предложила да бъде подновено антидъмпинговото мито при внос на аржентински биодизел в ЕС. Митото ще бъде определено в рамките на 25 – 33.4%. Остава предложението да бъде одобрено от страните в ЕС.

- Индонезия не одобрява качеството на импортираната от Украйна пшеница и ще отклонява всяка партида извън изискванията. През 2017/18 в страната са доставени 2.3 млн. тона пшеница от Украйна.

- Япония е обявила търг за покупка на 143,643 тона мелничарска пшеница с доставка до 05.03.2019.

- Според последна прогноза на ABARE, през 2018/19 пшеничната реколта в Австралия ще бъде най-ниската за последните 10 години – 16.95 млн. тона, което е с 11% по-малко от миналата година. През 2008 реколтата е била само 13.6 млн. тона.

- От началото на сезона до 02.12.2018 в ЕС са доставени 8.289 млн. тона царевица, което е с 33% повече от предходната година. Седмица по-рано доставките са били с 27% по-големи от същия период на 2017/18.

- Според последна прогноза на Statistics Canada, през 2018/19 в страната се очаква ръст на пшеничната реколта до 30.4 – 32.2 млн. тона при 29.9 млн. тона през 2017/18. Реколтата от канола ще бъде 20.2 – 21.3 млн. тона (21.3), дурум 5.4 – 6.1 млн. тона (4.9).

- Сирия е обявила търг за покупка на 200,000 тона пшеница от Русия, Румъния или България.