Зърно Акценти

Към 29.11.2018 в Украйна са прибрани 68.5 млн. тона зърно при 98% ожънати площи.

Последни новини

- През периода 1.07 – 18.11.2018 в ЕС са доставени 5.15 млн. тона соя от САЩ, което е с 12% повече от предходната година и с 5% повече от средното ниво за последните три сезона. През този сезон доставките от САЩ са 3.5 млн. тона или 68% дял в общия импорт при 2 млн. тона година по-рано. От Бразилия са закупени 1.3 млн. тона соя (26% и 1.6).

- Към 29.11.2018 в Украйна са прибрани 68.5 млн. тона зърно при 98% ожънати площи. Прибраната царевица е 33.3 млн. тона (95%). Прибраният слънчоглед е 13.8 млн. тона (99.8%).

- През периода 16 – 22 ноември продажбите на соя от САЩ са били 628,800 тона, което е с 8% по-малко по предходната седмица, но с 50% повече от средното ниво за последните 4 седмици. От началото на сезона са продадени 23.3 млн. тона соя (-44%).

- От началото на сезона до 25.11.2018 от ЕС са изнесени 6.189 млн. тона мека пшеница, което е с 29% по-малко от предходната година при изоставане 27% седмица по-рано. Делът на Франция в общия износ е 48.7%, а на Румъния 26.1%. През периода са изнесени 2.117 млн. тона фуражен ечемик (-10% и -6%). Делът на Франция е 39.1%, а на Румъния 26.8%. През периода страните от ЕС са импортирали 7.582 млн. тона царевица (+27% и +28%). Украйна е с дял от 26.7% в доставките (26.7%), а Бразилия 28.4% (56.2%).

- Към 30.11.2018 в Русия са прибрани 11 млн. тона царевица при ожънати 92.4% от площите. Прибраният слънчоглед достига 12.5 млн. тона (97.6%).

- През периода 15 – 22 ноември от САЩ са изнесени 1.2 млн. тона царевица, което е с 44.3% повече от предходната седмица. Основни купувачи са били Южна Корея 327,900 тона, Колумбия 267,700 тона, Япония 197,400 тона и Перу 156,900 тона. Експортът от началото на сезона (1.09 – 22.11) е 25.5 млн. тона (+16% спрямо миналата година и +10.9% спрямо средното ниво за последните години).

- През ноември от Малайзия са изнесени 1.22 млн. тона палмово масло (-12.4% спрямо октомври – 1.39 млн. тона). За Индия са изпратени 290,000 тона от продукта при 242,000 тона през октомври, за ЕС 288,200 тона (321,200), за Китай 121,100 тона (242,400).

- Според данни на Oil World, през периода януари – септември от Индонезия са изнесени 28 млн. тона палмово масло при 30.5 млн. тона година по-рано. През периода Индия е закупила 4.5 млн. тона от продукта (-19%), Пакистан 1.5 млн. тона (-4%), Бангладеш 1.1 млн. тона (+21%).

- През седмицата 21 – 28 ноември в Аржентина са засети 11.1% от планираните за соя площи до 40.7% от плана при 42.5% година по-рано. През седмицата с царевица са засети 1.4% от планираните площи до 38.2%, със сорго общо са засети 38.25% от плана. През седмицата със слънчоглед са засети 4.3% от площите или общо 95.9%.