Зърно Акценти

Според данни на Oil World, през октомври 2018 от Бразилия са изнесени с 16% повече соя от предходния месец – 5.3 млн. тона при 4.6 млн. тона през септември и 2.5 млн. тона през октомври 2017.

Последни новини

- През октомври импортът на соя в Китай нараства с 18% спрямо предходната година в следствие опасения за недостиг на продукция през последното тримесечие на годината.  Импортирани са 6.92 млн. тона соя, което е с 14% по-малко от септември, но с 18% повече от октомври 2017. Вносът е повече от очакванията, защото някои китайски преработватели са закупили повече соя предвид края на бразилския експортен сезон.

- Според данни на Oil World, през октомври 2018 от Бразилия са изнесени с 16% повече соя от предходния месец – 5.3 млн. тона при 4.6 млн. тона през септември и 2.5 млн. тона през октомври 2017. През месеца основен купувач е Китай – 5.03 млн. тона, следват ЕС 109,000 тона (30,000) и Русия 95,000 тона (64,000). През октомври износът на соево масло от Бразилия достига 93,000 тона при 91,000 тона месец по-рано. Най-големи клиенти са Индия 50,000 тона (33,000), Бангладеш 15,000 тона (21,000), Китай 2,000 тона (30,000). Експортът на соев шрот е бил 1.1 млн. тона (-11.4% или 1.3 млн. тона), в т.ч. за Индонезия 119,000 тона (224,000), Тайланд 176,000 тона (194,000), Виетнам 5,000 тона (89,000), Иран 39,000 тона (77,000), ЕС 611,000 тона (563,000), Южна Корея 121,000 тона (112,000).

- В Русия са ожънати 95% от площите с рапица като са прибрани 2.1 млн. тона от културата, което е с 37% повече от предходната година.

- Държавната агенция по продоволствията на Индонезия търси да закупи до 100,000 тона царевица с цел урегулиране на цените на културата на вътрешния пазар. Доставката трябва да се извърши до декември. Импортът на фуражна царевица в страната е много затруднен поради високите изисквания за качество на продукцията.

- Най-големият южнокорейски производител на фуражи NOFI е обявил търг за покупка на 16,000 тона царевичен глутен и 27,000 тона палмоядрен шрот.

- Йордания не е закупила очакваните 120,000 тона пшеница на търг поради налично само едно предложение за продажба.