Зърно Акценти

През септември от Бразилия са изнесени 3.42 млн. тона царевица, което е с 42% по-малко от рекорда през септември 2017 – 5.91 млн. тона.

Последни новини

- Според USDA, през 2018/19 потреблението на пшеница в Тайланд ще нарасне до 3.2 млн. тона, което е с 200,000 тона повече от 2017/18. Ръст на потреблението ще има за мелничарската и фуражна пшеници. Потреблението на мелничарска пшеница ще бъде 1.3 млн. тона (+100,000). През годината в страната ще бъдат въведени в експлоатация два нови мелничарски завода. С тях общия капацитет на мелниците ще достигне 2.5 млн. тона.

- През октомври износители от Аржентина са сключили контракти за доставка на 1 млн. тона соя при под 90,000 тона през октомври 2017. Според прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес, през 2018/19 износът на соя от страната ще бъде 14 млн. тона при продължаване на конфликта между САЩ и Китай.

- Според данни на митническата служба на Китай, през периода януари – септември в Китай са внесени 1.3 млн. тона грах от Канада, което е 7.5 пъти повече от предходната година – 170,000 тона. Целта е замяна на потребяваните във фуражите царевица и соев шрот.

- Според данни от независимо изследване, през октомври крайните запаси от палмово масло в Малайзия достигат 3 млн. тона, което е максимален резултат за последните 3 години. Показателят е с 14.1% по-голям от предходния месец. През месеца производството на палмово масло достига 1.96 млн. тона (+5.6% спрямо предходния месец), а експортът намалява до 1.41 млн. тона (-13%).

- Саудитска Арабия е закупила 1.02 млн. тона фуражен ечемик с цени 265.42 – 268.94 USD/тон C&F. Доставките ще бъдат в периода 1.01.2019 – 28.02.2019.

- През септември от Бразилия са изнесени 3.42 млн. тона царевица, което е с 42% по-малко от рекорда през септември 2017 – 5.91 млн. тона. Износът е със 7% под средното ниво за последните 5 години. През месеца доставките за ЕС намаляват, което дава предимство на украинската царевица. Надежда за по-добри резултати дава очакваното активизиране на китайските купувачи в следствие намалените доставки на соя в страната.