Зърно Акценти

Според данни на USDA, през седмицата 27.09 – 04.10.2018 от САЩ са изнесени 1.35 млн. тона царевица, което е два пъти повече от същия период на миналата година – 582,250 тона.

Пшеница

- Бангладеш закупува 50,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход. Най-ниската предложена цена за продажба е 297.20 USD/тон C&F. Следващите предложения са с цени 297.96 – 308.43 USD/тон.

- През 2018/19 за трети страни от Франция ще бъдат изнесени 8.285 млн. тона мека пшеница, което е с 2% повече от 2017/18 според последна прогноза на Съюза на износителите от Франция Synacomex. За Алжир ще бъдат изнесени 4.3 млн. тона мека пшеница като 1.82 млн. тона вече са доставени. За страните от Западна Африка 1.685 млн. тона пшеница, а за Мароко 1.4 млн. тона. Износът за страни от ЕС ще бъде 7.46 млн. тона (-19.6%).

- През 2017/18 от Казахстан са изнесени 4.9 млн. тона пшеница, което е с 33% повече от предходната година. Най-голям купувач е Узбекистан 2.1 млн. тона (+22%), следван от Таджикистан 1.07 млн. тона (+5%).

- През 2018 реколтата от пшеница в Сирия ще бъде 1.2 млн. тона, което е минимален показател за последните 30 години.

 

Зърно

- Украинските фермери са засели 5.7 млн. хектара със зимни култури или 79% от планираните площи – 7.2 млн. хектара. Със зимна пшеница са засети 5 млн. хектара (6.2), със зимен ечемик 511,000 хектара (872,000). Прибрани са 45.3 млн. тона зърно от 11.8 млн. хектара (79%).  Със слънчоглед са ожънати 5 млн. хектара (83%), прибрани са 11 млн. тона слънчоглед, със соя 1.1 млн. хектара (63%) като са прибрани 2.7 млн. тона соя.

- МЗ на Русия е повишило прогнозата си за реколтата от пшеница в страната през 2018 до 68 – 69 млн. тона при 64.4 млн. тона в предходната оценка. Общата зърнена реколта ще бъде 106 млн. тона.

- След три неуспешни опита на 09.10.2018 Йордания е закупила 60,000 тона фуражен ечемик при цена 276 USD/тон C&F с доставка през декември, което е с 15 USD/тон повече от септемврийския търг с доставка през ноември.

- В своя последен отчет френската държавна агенция FranceAgriMer понижава прогнозата си за износа на ечемик от Франция през 2018/19 с 0.2% до 6.669 млн. тона, което е с 11.3% повече от експорта през миналия сезон. Износът за страни от ЕС е 3.554 млн. тона (+3.0% и +2.2%). За трети страни са изнесени 3.1 млн. тона ечемик (+3.3% и +24.6%).

- В октомврийския си отчет МЗ на Франция понижи прогнозата си за реколтата от царевица в страната до 12.2 млн. тона от 12.4 млн. тона в предходната прогноза, което е с 14.6% по-малко от 2017 и с 15.5% под средното пет годишно ниво. Реколтата от мека пшеница ще бъде 34.2 млн. тона (-0.3 млн. тона и -6.5%), а реколтата от рапица 4.9 млн. тона (4.8 млн. тона в септемврийската прогноза).

- Според данни на USDA, през седмицата 27.09 – 04.10.2018 от САЩ са изнесени 1.35 млн. тона царевица, което е два пъти повече от същия период на миналата година – 582,250 тона. През периода 01.09 – 04.10.2018 от страната са експортирани 5.8 млн. тона царевица (+62.1%) като това е 9.5% от годишната септемврийска прогноза на USDA за 2018/19 – 60.96 млн. тона. През седмицата основни клиенти са били Япония 386,500 тона, Южна Корея 260,500 тона и Мексико 243,100 тона.

 

Маслени култури и растителни масла

- В края на септември запасите от палмово масло в Малайзия са били 2.54 млн. тона, което е с 1% повече от края на август. През септември от страната са изнесени 1.62 млн. тона палмово масло, което е с 47% повече от август, а производството достига 1.85 млн. тона (+14%).

- През периода януари – септември от Бразилия са изнесени 71.13 млн. тона соя. Като основен купувач е Китай. Според прогноза на Abiove, за цялата година експортът ще бъде 77 млн. тона.

- Според данни на Oil World, в случай, че Индия получи разрешение за износ на рапичен шрот за Китай, страната може да експортира месечно по 80,000 – 100,000 тона маслени шротове (рапичен и соев).

- През периода 1 – 10 октомври от Малайзия са изнесени 297,200 тона палмово масло при 489,500 тона година по-рано. За ЕС са доставени 66,700 тона от продукта (180,100), за Китай 39,300 тона (49,200), за Индия 91,600 тона (69,300).

- От Abiove повишават оценката си за износа на соя от Бразилия през 2018 до 77 млн. тона при 76.1 млн. тона в предходната оценка. През 2018/19 реколтата ще достигне 119.5 млн. тона, преработката 43.6 млн. тона, а крайните запаси 1.4 млн. тона. През 2019 експортът ще бъде 71.9 млн. тона, а преработката 43.2 млн. тона. Крайните запаси ще нараснат до 3.765 млн. тона.